Help Charlaine op weg naar haar leven terug, door baanbrekende therapie in Amerika!

Help Charlaine op weg naar haar leven terug door therapie in Amerika! (English version, please scroll down)Precies 2 jaar na het ingrijpende auto ongeluk, ... [lees hieronder verder]

Beheerder: Het rekeningnummer en/of legitimatiebewijs is gecontroleerd!
€ 22000 Doel
€ 13525 gedoneerd
287 Donaties

Help Charlaine op weg naar haar leven terug door therapie in Amerika! 

(English version, please scroll down)

Precies 2 jaar na het ingrijpende auto ongeluk, vlieg ik eind april 2019 naar Amerika voor een vernieuwende behandeling voor mijn klachten. Een auto ongeluk, waar iedereen slachtoffer van kan worden, wat iedereen kan overkomen en voor verschrikkelijke gevolgen en beperkingen in het dagelijks leven kan zorgen. De afgelopen vier jaar hebben al meer dan 1000 mensen geweldige resultaten met de behandeling bij Cognitive FX geboekt. Super spannend, maar er hangt ook een prijskaartje aan. De kosten van de behandeling zijn voor mij inclusief, ticket, reis, het verblijf ongeveer € 20.000,-. Door mijn lage belastbaarheid en vreselijke pijnklachten, moet ik over een dag verdeeld minimaal om het uur voor langere tijd plat liggend rusten in een prikkelarme omgeving in het donker. Dit dus helaas ook op een vlucht van tussen de 9 en 11 uur, waardoor ik noodgedwongen een businessclass ticket nodig heb. Ook heb ik speciale assistentie nodig omdat ik nog maar 5 minuten aan een volgend met een slecht looppatroon en rollator kan lopen. Deze reis wordt een hele uitdaging en kost veel geld, maar als dit mij mijn leven weer terug kan geven, wil ik deze kans met beide handen en 1000% inzet aangrijpen. Ik heb de afgelopen 2 jaar tegen elke arts, therapeut en behandelaar gezegd ‘Al moet ik figuurlijk op mijn hoofd gaan staan, ik heb er alles voor over om mijn leven weer terug te krijgen, want dit is geen leven op je 26e.’ 

Daarom wil ik vragen of degene die mij persoonlijk kennen, mijn verhaal via via kennen of zich kunnen relateren aan mijn verhaal, mij alsjeblieft met een bijdrage aan deze crowdfunding, willen helpen om het voor mij mogelijk te maken naar Amerika te kunnen gaan voor de behandeling bij Cognitive FX in Provo, Utah Amerika. Elke bijdrage, hoe klein ook is voor mij een stapje dichter naar Amerika en ik zal degene die hieraan bij willen dragen, eeuwig dankbaar zijn, dat jullie mij willen helpen om het mogelijk te maken mijn leven weer terug te krijgen.

Mijn verhaal

Op 20 april 2017 is mijn leven letterlijk en figuurlijk in een klap veranderd in een nachtmerrie. Ik ben in mijn stilstaande auto door een andere auto van achteren aangereden met een snelheid tussen de 80-50 km per uur. Dit resulteerde in een kettingbotsing, waarvan ik de gehele klap heb opgevangen. Direct na de klap, verging ik o.a. direct van de pijn in mijn hoofd, nek, schouders, armen, boven- en midden van de rug en rechter heup/bekken/been/voet gebied. Pijn welke tot op de dag van vandaag nooit meer weg is gegaan en ik 24/7 last van ondervind. Daarnaast zijn er door de impact van het ongeluk ook cognitieve- en geheugenklachten ontstaan, waardoor ik dagelijks met veel beperkingen rekening moet houden. Denk hierbij aan 24/7 hoofdpijn, overprikkeling voor licht en geluid, niet meer kunnen concentreren, korte termijn geheugen die niet goed meer werkt, extreme vermoeidheid door lage belastbaarheid en een batterij die door deze klachten, in combinatie met de pijnklachten, niet goed meer oplaadt en extreem snel leeg is.

Maandenlang heb ik allerlei therapieën gevolgd en ben ik zelfs intern opgenomen in een revalidatiecentrum. Daar kreeg ik uiteindelijk na 1 jaar te horen dat ik maar ‘moest gaan accepteren dat dit het was en dat het zo zou blijven’. Ondanks dat ik nog steeds kleine stapjes vooruitgang boekte. Hoe moet je zoiets accepteren op je 26e? Eigenlijk zegt zo’n revalidatiearts namelijk ‘Accepteer maar dat je leven voor altijd zo beperkt zal zijn en dat je 24/7 tot je 80 zal vergaan van de pijn.’ 

Dit is verschrikkelijk en simpelweg niet te accepteren. Ik hou mij dan ook vast aan het feit dat bij mij kleine stapjes vooruitgang nog steeds mogelijk zijn en heel veel kleine stapjes uiteindelijk grote stappen kunnen zijn. Want wat moet ik zonder hoop? Opgeven is voor mij geen optie. Elke dag is overleven en spontaan iets kunnen ondernemen zit er niet meer in. Door het ongeluk ben ik in een klap heel mijn leven kwijt geraakt en afhankelijk geworden van anderen in het dagelijks leven. Ik ben mijn baan, sociale leven, vrienden, sporten, en alles waar ik gelukkig van werd kwijtgeraakt. Ik kan niks meer doen waarin mijn passie ligt, wat ik leuk vond en feitelijk ziet mijn leven er op dit moment erger uit dan een gemiddelde vrouw van 80 jaar met beperkingen. Ik moet gebruik maken van een rollator, rolstoel en scootmobiel. Hetgeen waarvan je denkt dat je dit hopelijk niet eens nodig hebt op je 80e, maar ik nu dus nodig heb op mijn 26e. Ik was net een jaar afgestudeerd aan de TU Delft en had een mooie baan met een goed toekomstperspectief. Ik was super sportief en had een leuk en druk sociaal leven. Om dit in een klap kwijt te raken en dat de kans om mijn oude leven terug te kunnen krijgen steeds verder weg raakt, is gewoon vreselijk en onacceptabel voor mij. 

Ik ben de afgelopen twee jaar nooit bij de pakken neer gaan zitten en heb elke therapievorm met 1000% inzet aangegrepen en uitgeprobeerd, die mij zou kunnen helpen. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, maar wel hoe ik ermee omga, om zelf initiatief te nemen en door te zetten om alles aan te pakken om herstel mogelijk te kunnen maken. Ondanks dat de therapieën die ik nu volg wel kleine stapjes vooruitgang blijven geven, en dit aardige stappen zijn als je vergelijkt waar ik na het ongeluk vandaan kom, zijn dit kleine stapjes kijkend naar mijn leven voor het ongeluk. Uiteindelijk is dit voor mij niet genoeg. Ik wil mijn oude leven terug en ik denk dat iedereen in mijn situatie dit zou willen. Wanneer er zich dan zo een kans als de therapie in Amerika voordoet met zulke veelbelovende resultaten, dan wil je die kans kunnen aangrijpen.

Ongelooflijk maar waar?!

Een paar weken geleden werd ik geattendeerd op twee vrouwen die via LinkedIn en op de NHradio hun verhaal deelden over een baanbrekende behandeling voor Post-Whiplash-Syndrome klachten en Post-Concussion-Syndrome klachten. Luister hier haar verhaal. 

Toen ik het verhaal luisterde van een van deze vrouwen die de therapie bij Cognitive FX in Provo, Utah in Amerika heeft gevolgd, zat ik met tranen in mijn ogen. Voor 80% hoorde ik mijn eigen verhaal in haar verhaal terug. Zij heeft geweldige vooruitgangen kunnen boeken.

Daarom ben ik mij gaan verdiepen in de behandeling, waardoor ik steeds meer overtuigd raakte dat dit mij misschien ook wel zou kunnen helpen. In Amerika zijn ze veel verder op het gebied van mijn klachten en gaan Post-Concussion-Syndrome klachten en Post-Whiplash-Syndrome klachten hand in hand. Helemaal bij een ‘klassieke’ kopstaart botsing zoals mij is overkomen. In Nederland doen ze net alsof dit niet bij elkaar hoort en vanzelf wel weer overgaat, maar na twee jaar lang 24/7 heftige klachten wordt het een lastig verhaal. Ik heb mij aangemeld voor een intake gesprek. De therapeuten van Cognitive FX gaven in dit gesprek aan dat ik, met mijn type klachten, een goede kandidaat ben voor hun behandeling. Ik heb er geen twee keer over na hoeven denken om deze kans aan te grijpen. Ik moet en zal naar Amerika, ik moet en zal de kans om mijn leven terug met beide handen aangrijpen!

Waarom doneren?

Zodat ik weer kan worden wie ik was, zoals twee jaar geleden voor het ongeluk. Een spontane, enthousiaste, energieke, creatieve, initiatiefrijke en sportieve jonge vrouw, die in de bloei van haar leven stond en een mooie carrière in het vooruitzicht had. Ik wil mijzelf weer kunnen zijn en in plaats van dat elke dag overleven is, in de toekomst weer kunnen genieten van elke dag. 

-Omdat ik mijn leven terug wil en weer mijzelf wil kunnen worden.

-Omdat ik mijn passies weer wil kunnen uitoefenen.

-Omdat ik dolgraag weer wil kunnen genieten van mijn leven.

-Omdat ik weer een leuke baan en een mooie carrière in het vooruitzicht wil hebben.

-Omdat ik weer zelfstandig en onafhankelijk wil zijn en niet overal hulp bij nodig wil hebben.

-Omdat de resultaten van deze behandeling veelbelovend zijn.

-Omdat de resultaten niet anders dan hoop geven.

-Omdat het een goed onderbouwde en bewezen effectieve behandeling is.

-Omdat er in Nederland/Europa geen alternatief is en ‘accepteren dat dit mijn leven zal zijn’, simpelweg geen optie is!

-Omdat elke stap die ik door deze therapie kan maken op weg naar mijn leven terug, geweldige winst is.

-Omdat ik mijzelf in de spiegel wil kunnen blijven aankijken, dat ik er zelf alles aan gedaan heb om herstel mogelijk te maken en niet wil denken… ‘Had ik maar, was ik maar naar Utah gegaan’.

De donaties worden primair gebruikt om de behandeling, tickets, de reis, het verblijf en het na-traject te bekostigen. De verwerkingskosten van 5% zitten ook in het streefbedrag van € 22.000,-. Mochten de donaties hoger uitkomen dan het streefbedrag dat ik zelf nodig heb, dan zal ik een andere lotgenoot blij maken met een donatie om het mogelijk te maken ook naar Amerika te gaan. Iedereen die zo moet leven als ik op dit moment, verdient namelijk een kans op zijn of haar leven terug! 

Extra informatie

Alles over de behandeling van Cognitive FX in Provo, Utah: https://www.cognitivefxusa.com/

De op LinkedIn gedeelde ervaringen : Over hoop na hersenschudding  & Ik ben er weer, nou ja bijna

Het interview op de NH radio: Ik word nooit meer de oude maar ik ben wel de nieuwe.

Ik ben je/jullie voor eeuwig dankbaar als jullie deze crowdfunding zoveel mogelijk willen delen via social media kanalen, vrienden, kennissen en familie. Elke bijdrage is er een op weg naar Amerika en op weg naar mijn leven terug!

------- English -------

English version

Help Charlaine to get her old life back through therapy in the USA

Exactly 2 years after the large impact of the car accident, I will be flying in the end of April 2019 to the US for a revolutionary treatment for my symptoms. A car accident, which can happen to anyone, and can have horrific consequences in daily life. In the past 4 years, over 1,000 patients have reached remarkable results with a treatment at Cognitive FX. It is super exciting, but of course, it comes at a price. The costs for my travel, stay, and the treatment itself amount up to about € 20.000,-. Due to my low physical resilience and terrible pain, as a result of the car accident, I have to rest for a longer period of time after each hour, by laying down flat in a low-stimulus, dark environment. Unfortunately, this means that for an 9 to 11-hour flight, I am forced to opt for a business class ticket. In addition, my physical conditions require special assistance, as I am only capable of walking for 5 minutes with a rollator. It will be a challenging and expensive trip, but if this treatment could give me my life back, this is something I am 1000% motivated to try. In the past two years, I have said to every doctor and therapist: ‘I would try or take on anything to get my old life back, because this is no way to live for a 26-year old.’

This is why I would like to ask those who know me, or know my story personally, or can relate to my situation, to contribute to my treatment at Cognitive FX in Provo, Utah through this crowdfunding. Any contribution, small or large, helps me towards getting the treatment in the US. Of course, I am forever grateful to all who choose to help in getting my old life back.

My story

On April 20, 2017, in one blow, my life literally and figuratively changed to a nightmare. While standing still in traffic, a car hit me from the rear-side whilst travelling 80-50 km/h. The result was a chain collision, of which I suffered the whole impact. Directly after the collision, I felt a terrible amount of pain in my head, neck, shoulders, arms, upper- and middle back, as well as my right hip/leg/foot area. This pain, never went down and I have suffered from it 24/7 a day for the last 2 years to date. In parallel, the impact of the accident has caused cognitive- and memory problems, which cause disabilities I have to deal with every day. These include, among others, 24/7 headaches, overstimulation due to light and sound, short-term memory loss, and extreme exhaustion due to the low stress resilience and continuous pain. 


For months, I have followed a lot of therapies, and was even admitted to a medical rehabilitation center. After one year, they told me to ‘start accepting that this was my new reality now’, despite me still making small steps of progress. How do you accept something like that when you are only 26? Being told by a doctor that you will be disabled for life, and that you will live 24/7 in continuous pain?

I simply cannot accept this, and am grasping on to the little progress I am still making every day. Hopefully, these small steps of progress will be eventually large steps. Quitting is not an option. Without hope, what’s left for me? Every day is basically trying to survive – spontaneous plans are not within my reach anymore. Due to the car accident, I have lost my old life, and currently I am dependent on others for basically all every-day activity. I have lost my job, social life, friends, going to the gym – basically everything which made me happy. I’m not able to do anything which I loved before. Basically, my life quality at this moment is worse than that of the average 80-year old. I have to use a rollator, wheelchair, and mobility scooter on my 26th, something that you hope you can do without as an 80-year old . Shortly before the accident, I graduated from the Technical University in Delft (NL), and found a promising job. I went to the gym frequently, and had a fun and busy social life. To lose all of this in the blink of an eye, without the opportunity to ever get it back, is just terrible and unacceptable to me. 

In the past two years, I have never given up, and I have tried and taken on any form of therapy with 1000% effort, that could potentially help me. I am not responsible for the car accident, but I have taken every responsibility in trying to deal with the situation, to take initiative and take on every therapy that could help me recover. This has resulted in continuous small steps forward. Although they do not look so small when you compare it to my state right after the car accident, they are small looking from my old life point of view. This is not enough for me. I desperately want my old life back – as would anyone who has been where I am now. This is why I have to take this chance to go to the US for this therapy that has helped so many others with promising results. 

Unbelievable, yet true?!

A few weeks ago, I came across the stories of two women who shared their stories on a revolutionary treatment for post-whiplash syndrome and post-concussion syndrome via LinkedIn and NHradio in Dutch. (you can listen to their stories here).

Whilst listening to the story of one of these women about her result of the therapy at Cognitive FX in Provo, Utah, I had tears in my eyes. For about 80%, her story was similar to my own. And she has made great progress already. 

This is why I dove deeper into this treatment. Whilst doing research, I became more and more convinced that this therapy could help me as well. In the US, they are miles ahead of research into disabilities resulting from a combination of post-concussion syndrome and post-whiplash syndrome compared to the Netherlands. In the Nederlands, they treat both as standalone syndromes, that it will be alright eventually without treatment. However, after 2 years of non-stop symptoms, they simply don’t know what to do anymore. That’s why I enrolled for an intake with the therapists of Cognitive FX, who confirmed my idea that their treatment matches my type of medical conditions very well. I did not think twice: I have to take this opportunity to go to the US, and get my life back!

Why contributing?

So that I can become myself again. A spontaneous, enthusiastic, energetic, creative, taking-initiative and sportive young woman in the prime of my life, with a fantastic career perspective. I want to be that person again, and instead of trying to survive every day, getting the chance to make the most of each and every day again. 

-Because I want my life back and want to be able to be ‘me’ again.

-Because I want to pursue my passions again.

-Because I’d love nothing more than to enjoy life again.

-Because I want to have a job and flourishing career perspective again.

-Because I want to be independent again, without the help of others with everything I do.

-Because the results of this treatment are very promising.

-Because it is a proven and effective treatment for my conditions.

-Because there are no alternatives in the Netherlands/Europe.

-Because I do not want to accept that ‘this is my reality now’ 

-Because every step forward helps me tremendously to be able to get my life back.

-Because I want to make sure that I have tried and done everything possible to get better.

All contributions will be primarily used to pay for the cost of the treatment, tickets, travel, stay en after care. Also, the administrative fee of 5% is included in the goal of € 22.000,-. Should the donations exceed this amount, the excess will be used to help other fellow sufferers to go to the US. Everyone, who has to live like me at the moment, deserves a chance to get their old life back!

Additional information

More on the treatment of Cognitive FX in Provo, Utah: https://www.cognitivefxusa.com/

Experiences shared via LinkedIn in Dutch: Over hoop na hersenschudding  & Ik ben er weer, nou ja bijna

The interview on NHradio in Dutch: Ik word nooit meer de oude maar ik ben wel de nieuwe.

I am forever grateful if you share this crowdfunding through social media, friends, acquaintances, and family. Every contribution counts to realize my trip to the US, and on the road towards getting my life back!

TOP 3 DONATIES

Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-02-05 11:31:53
€ 1000
veel succes
Avatar
Codi International B.V.
Doneerde op: 2019-02-13 16:03:19
€ 1000
Veel sterkte en succes met de behandeling in Amerika.
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-02-04 10:45:15
€ 500
Ik gun je je weg terug naar jezelf ❤️

10 Nieuwste Donaties

Avatar
Nedic
Doneerde op: 2019-04-20 19:52:13
€ 200
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-20 19:44:21
€ 50
Avatar
VWG* Belastingadvies / Paul & Theo
Doneerde op: 2019-04-19 15:14:29
€ 100
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-19 14:47:17
€ 300
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-19 12:56:35
€ 15
Avatar
Beauty Heaven
Doneerde op: 2019-04-17 21:08:06
€ 10
Avatar
Tunacan Kaya
Doneerde op: 2019-04-17 20:14:05
€ 50
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-16 22:15:54
€ 50
Avatar
Franca Overtoom
Doneerde op: 2019-04-16 20:21:53
€ 5
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-16 15:55:08
€ 10

Reageer mee op facebook:

Delen Delen