Na zinloos geweld hoop op herstel in Amerika

€ 10210 ingezameld van €10000.
102% behaald met 354 donaties!

Update: 

Lieve mensen morgen is het dan eindelijk zover. Na 4 maanden te hebben gewachten gaat het dan eindelijk beginnen. Ik hoop morgen de reis van mijn leven te maken en met goede resultaten weer huiswaarts te keren.

Hierbij wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de bijdrage die jullie mij gedoneerd hebben.Echt super lief en super tof, echt heel veel dank hiervoor. Mede door jullie donatie kan ik op 6 mei naar Amerika.Hier zal ik 8 mei de scans ondergaan en 13 mei de trainingsweek beginnen.Dat er in zo'n korte tijd zoveel geld bij elkaar is gebracht had ik niet durven dromen.Ik ben er in ieder geval klaar voor dus laat maar komen!!

 

HET VERHAAL
4 juni 2016, de dag dat mijn leven 180 graden omdraaide. Van een gezellig druk, sociaal, sportief leven is niets meer over, nadat ik geheel uit het niets en zonder aanleiding in elkaar ben geslagen op een festival in Amsterdam. Gevalletje verkeerde plek, verkeerd moment. Misschien ben ik aangezien voor een ander geen idee, van de dader geen enkel spoor. Ik heb hieraan een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) overgehouden. Wat leidt tot neurologische verstoringen, concentratieproblemen, extreme vermoeidheid na lichte inspanning en problemen met prikkelverwerking. 

Dit heeft grote invloed op zowel mijn werk- als privéleven. Ik ben mijn baan als procesoperator kwijtgeraakt en leef nu van een WIA-uitkering. Ik ben inmiddels ruim 2,5 jaar verder en nog steeds aan het vechten om beter te worden. Sinds het incident heb ik diverse re-integratie trajecten, reguliere en alternatieve behandelingen gevolgd. Al het mogelijke is geprobeerd, maar de artsen in Nederland erkennen mijn problemen eigenlijk niet en zeggen niets voor mij te kunnen doen. En van wat er is geprobeerd, heeft niets mij geholpen. Dus moet ik leren accepteren dat dit het is en moet ik leren omgaan met mijn beperkingen. HOE MOEILIJK IS DAT!? 


ER IS HOOP
Enkele weken geleden stuurde een vriend van mij dit LinkedIn-artikel door over een vrouw die haar leven beschreef voor en na een behandeling van haar hersenletsel. Een behandeling in Amerika bij de Cognitive FX kliniek in Utah. Deze kliniek beschikt over een veelbelovende behandeling. 

Het zou fantastisch zijn als ik op deze manier mijn leven weer terug zou kunnen krijgen. Ik heb direct contact gezocht met de kliniek en op 5 februari volgde al een skype gesprek met een van de artsen. Ik heb hier mijn verhaal gedaan en eindelijk werden mijn problemen erkend. Ze noemde mij de perfecte match en denken mij te kunnen helpen. HOE VET IS DAT!? Is er dan eindelijk licht aan het einde van de tunnel? Deze kans mag ik niet laten lopen. Op 6 mei mag ik daarom naar Amerika.


DE BEHANDELING
Cognitive FX heeft een unieke behandelmethode ontwikkeld die nergens anders ter wereld op deze manier wordt toegepast. Zij hebben al meer dan 1000 mensen met traumatisch hersenletsel genezen. Uitgangspunt van de behandeling is een functionele cognitieve MRI-scan (een FNCi), waarbij precies in kaart wordt gebracht welke gebieden in je hersenen hyper- en onderactief zijn en waar de bloedtoevoer niet optimaal is. Op basis van de resultaten wordt de EPIC (Enhanced Performance in Cognition) behandeling gestart, waarbij de patiënt fysiek en cognitief wordt uitgedaagd en precies die hersengebieden aan het werk worden gezet die het nodig hebben. 

> Meer informatie kun je vinden op de website van Cognitive FX


DONEREN
Voor deze behandeling is veel geld nodig - want het wordt niet vergoed door de zorgverzekering -  en dat heb ik niet. Voor de behandeling, reis- en verblijfkosten voor mij en mijn begeleider, vervoer aldaar, nazorg en een eventuele boosterdag is er € 15.000 nodig. Na een spontane actie van mijn vrienden heb ik via hun vrienden en familie het eerste deel al binnen, super veel dank daarvoor! Mijn streefdoel is daarom nog € 10.000.

Hoe moeilijk ik het ook vind, ik vraag jullie om hulp. Alle kleine beetjes helpen. Ik beloof er voor de volle 100% voor te gaan en heb alle vertrouwen in een goed resultaat. Ik zou het geweldig vinden als je deze actie wilt delen via sociaal media en/of familie, kennissen en vrienden oproept om te doneren. Hartelijk dank voor het lezen van mijn verhaal, het delen ervan en uiteraard voor de donaties.  


Groeten en veel dank,

Joost

 

-------------------------------------  ENGLISH VERSION OF MY STORY  -------------------------------------

 

I HOPE TO RECOVER AFTER A RANDOM ACT OF VIOLENCE

MY STORY
June 4th 2016, the day my life took a turn for the worst. The fun, social and sportive life I used to live has been destroyed, after being beat up for no reason whatsoever at a festival in Amsterdam. A case of being at the wrong place at the wrong time. Maybe they confused me with someone else, I have no idea. What I do know, is that the perpetrator disappeared into thin air. The incident resulted in an acquired brain injury. Which leads to neurological damages, concentration issues, extreme fatigue after light work and issues processing stimulus. 

This has a huge impact on both my professional and private life. I lost my job as process operator and am currently living off Employment Capacity welfare. It's been 2.5 years now and I am still fighting to get better. Since the incident I have tried numerous rehabilitation methods, as well as regular and alternative treatments.  I tried everything I could, but the medical specialists in the Netherlands don't recognize my problems and say they can't help me. Nothing I did try helped me, so I need to learn to accept this is it and I need to learn how to deal with my limitations. HOW HARD IS THAT!? 


THERE IS HOPE
A couple of weeks ago, a friend of mine sent me this article on LinkedIn about a woman who described her life before and after treatment to brain damage by a Cognitive FX clinic in Utah, United States. This clinic has a very promising treatment available.

It would be fantastic if I could get my life back this way. I contacted the clinic immediately, and had an intake Skype call on February 5th with one of the medical specialists. I told my story and finally my problems were recognized. They called me the perfect match and think they can help me get better. HOW AWESOME IS THAT! Will there finally be light at the end of the tunnel? I can't miss this chance. On May 6th I will travel to the United States.
 

THE TREATMENT
Cognitive FX developed a unique treatment, not available anywhere else in the world. They already cured more than 1,000 people with traumatic brain damage. The treatment starts with a functional cognitive MRI scan. They make an exact analysis of which areas in your brain are hyper active and under active and where blood circulation is sub-optimal. Based on those results, the EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment is started, where the patient is physically and cognitively challenged. This causes the exact areas of the brain that need treatment to be activated. 

> For more information please visit the website of Cognitive FX

DONATIONS
A large sum is needed for this treatment - health insurance doesn't cover it. An unfortunately I don't have that kind of money. A total of € 15,000 is needed for treatment, aftercare, and all cost for travel and stay, for me and my companion. A spontaneous action of my friends already collected the first part so my target is € 10,000.

Even though I find this incredibly hard to do, I am asking for your help.  I can use all the help I can get, no matter how small the donation. I'll promise to give it 100%%, and I have every faith in a good outcome. It would be awesome if you could share this via social media and/ or family and friends, and ask people to help. Thank you so much for reading my story, for sharing it and of course for your donations.  

 

Joost 

Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 10210 ingezameld van €10000.
102% behaald met 354 donaties!
Top 3 donaties:
Avatar
Doneerde op: 2019-02-14 13:52:32
€1000
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-02-21 13:14:28
€700
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-02-17 17:13:32
€200
Nieuwste donaties:
Avatar
Rowin Boezerooij
Doneerde op: 2019-04-11 10:25:16
€10
Avatar
Karin Morees
Doneerde op: 2019-03-21 14:29:57
€100
Avatar
Arthur van Els
Doneerde op: 2019-03-18 21:44:29
€50
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-03-10 13:14:29
€25
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-03-06 11:41:22
€15
Delen Delen