Help Mirjam naar herstel

Doneer voor mijn Post Commotioneel Syndroom (PCS) behandeling in Amerika!In mei ga ik naar Amerika voor een unieke behandeling voor hersenletsel. Hersenletsel i... [lees hieronder verder]

Beheerder: Het rekeningnummer en/of legitimatiebewijs is gecontroleerd!
€ 9900 Doel
€ 2294 gedoneerd
73 Donaties

Doneer voor mijn Post Commotioneel Syndroom (PCS) behandeling in Amerika!
In mei ga ik naar Amerika voor een unieke behandeling voor hersenletsel. Hersenletsel is in Amerika een groot onderwerp en de ontwikkelingen gaan veel sneller dan in Nederland. Helaas is de behandeling hier (nog) niet beschikbaar. De behandeling bestaat sinds 2014, ze hebben al meer dan 1000 mensen behandeld. De behandeling duurt een week en kost, inclusief ticket, verblijf en na-traject ongeveer €15.000.
Met deze crowdfunding hoop ik een deel van het bedrag bij elkaar te krijgen zodat ik weer een kans krijg op een 'normaal' leven.
Elke bijdrage is meer dan welkom.
Alvast heel erg bedankt!
                                                                      (English version is below)

Het verhaal

Ik ben Mirjam van der Bij, 23 jaar en was student ten tijde van mijn ongeluk, zes jaar geleden.
In januari 2013, op de eerste dag na de kerstvakantie, zat ik in het eerste jaar van mijn opleiding tot apothekersassistente, waar ik het enorm naar mijn zin had. Ik haalde op weg naar huis een fietser in op het fiets/brommerpad. Op dat moment maakte ik een te grote bocht met de brommer en raakte de voorband van mijn brommer bladeren die op 30/40 cm vanaf de zijkant op het pad lagen. Deze waren glad en hierdoor schoof ik naar de linkerberm, vervolgens kaatste ik terug naar de rechterberm en daarna werd ik gelanceerd. Na een aantal minuten kwam ik bij bewustzijn en werd ik door iemand afgezet bij de huisarts. Ik bleek een hersenschudding te hebben en ik zou er na een paar weken wel weer bovenop zijn. Helaas bleek deze verwachting niet te kloppen.
De klachten bleven aanhouden en nu wordt het Post Commotioneel Syndroom (PCS) genoemd.
Oktober 2013, zo'n tien maanden na het ongeluk, waren de klachten nog niet verdwenen en werd mijn studie vanuit school stopgezet. Ik was mezelf aan het slopen doordat ik vol door mijn grenzen heen ging en elke dag volledig overprikkeld raakte. Sindsdien zit ik nog steeds thuis en is werken/studeren niet meer gelukt.
Nadat er een MRI was gemaakt waar geen zichtbare schade was mocht ik in maart 2014 starten bij een revalidatiecentrum. Ik ging vol goede moed aan de slag.
Eindelijk iets wat mij zou kunnen helpen! Helaas bleek dit anders te zijn want na 15 weken revalidatie waren mijn symptomen nog net zo als in het begin, de revalidatie was gericht op acceptatie en symptoommanagement.
De artsen spraken over een eindtoestand van de klachten, ik moest het maar leren accepteren gezien er niets zichtbaar kapot was. Na dit slechte nieuws ging ik op eigen houtje verder zoeken in het alternatieve circuit. In de hoop op herstel ging ik van therapie naar therapie en helaas van teleurstelling naar teleurstelling. Ik wist altijd zeker dat er iets was wat mij (mogelijk) zou kunnen helpen maar hoe en wat dat zou moeten zijn wist ik niet, tot ik recent dit bericht las van Eva over hoop na een hersenschudding (PCS).
Ze was behandeld in Amerika, in een kliniek die binnen één week ervoor had gezorgd dat ze weer (grotendeels) de oude was!
Ik dacht eigenlijk eerst dat dit een slechte grap was, ik kon me niet voorstellen dat er iets was dat mijn klachten zou kunnen verhelpen.
En het klinkt ook te mooi om waar te zijn, maar ondertussen zijn er 1000 mensen geholpen door hun EPIC behandelweek.


De klachten

De klachten die ik dagelijks ervaar zijn typische hersenschudding en whiplash klachten. Ik heb nonstop nek- en rugpijn, ben heel snel overprikkeld, kan moeilijk prikkels filteren en ben erg gevoelig voor licht en geluid. Daarnaast ben ik snel duizelig, heb ik evenwichtsproblemen, ben ik erg vermoeid en heb ik weinig energie (ook al slaap ik 10 uur per nacht) en kan ik mij minder goed en lang concentreren dan voorheen.
Voor het ongeluk had ik een actief leven. Ik studeerde, werkte en was actief bezig met diverse paarden per dag (rijden en het verzorgen ervan). In het weekend was ik ook niet vaak thuis te vinden.
Wat ik normaal gesproken als ontspanning zag (afspreken met vrienden, paardrijden, stad in, reizen, auto en scooter rijden etc.) is op dit moment een grote inspanning en eigenlijk lukt dit allemaal helemaal niet meer. Mijn dagelijkse leven bestaat nu vooral uit slapen en rusten. Wanneer ik iets onderneem, moet ik hier dagen (soms weken) van bij komen. Mijn kwaliteit van leven is enorm gedaald.
Aan de buitenkant ziet niemand iets aan mij... Het kan toch niet zo zijn dat dit mijn toekomst is?


Het revalidatieprogramma

In het Amerikaanse Utah wordt een unieke behandeling uitgevoerd, ze gaan uit van de mogelijkheid van functieherstel.
Op dag één wordt er een functionele MRI gemaakt waarbij er tijdens de scan opdrachten gemaakt moeten worden. Hiermee kan er gekeken worden welke delen van de hersenen te veel of te weinig bloedtoevoer krijgen. Ook worden er een MRI Brain & MRI Cervical gemaakt. Aan de hand van deze resultaten wordt er geheel op maat een intensief behandelprogramma (EPIC) gemaakt waarbij de patiënt fysiek en cognitief wordt uitgedaagd en precies die hersengebieden aan het werk worden gezet die het nodig hebben.
Meer informatie kun je vinden op de website van Cognitive FX
Er zijn veel succesverhalen, waaronder ook van een tiental Nederlanders.

Zie hier de verhalen van: 
Hoop na hersenschudding (PCS) - Eva Krook

Ik word nooit meer de oude, maar ik ben wel de nieuwe (radio uitzending) Eva Krook
 

Ik ben er weer (nouja, bijna) - Alies Kool

Zo goed als nieuw - Martine Timmerman
---------------------------------------- English ----------------------------------------
 

Donate for my Post Concussion Syndrome (PCS) treatment in America!
In may I go to America for a unique treatment for brain injury. Brain injury is a large subject in America, and the developments go much faster than in the Netherlands. Unfortunately, the treatment is not (yet) available here. The treatment exists since 2014 and they have treated over 1000 patients. The treatment lasts one week and costs approximately €15,000, ticket, stay and after care included. . With this crowdfunding I hope to get a part of the amount, so that I have a chance to get a ‘normal’ life. Every contribution is more than welcome. Thank you very much!

My name is Mirjam van der Bij, 23 years old and was a student at the time of my accident, six years ago. In January 2013, on the first day after the Christmas holidays, I was a first year Pharmacy Assistant student. On my way home I had to overtake a cyclist. I made a large curve with my moped, the front tire hit leaves that were on the side of the path and I skidded and fell.

After several minutes I got back my consciousness and I was dropped off at the doctor. It turned out I had a concussion and it would take a few weeks to get over it. Unfortunately, this expectation was wrong. The complaints continued and now the name is Post Concussion Syndrome (PCS).
The doctors talked about the end state of the complaints, I had to learn to accept/live with it. After this bad news I did further search in the alternative circuit. In the hope for recovery I went from therapy to therapy and unfortunately from disappointment to disappointment.

Recently I read a message from Eva about hope after a concussion (PCS).
She was treated in America, in a clinic that had her as good as turned back into her old self within one week! I actually thought of it as a bad joke at first, I couldn’t imagine there was something that could fix my symptoms. It also sounded too good to be true, but in the meantime there are over 1000 people treated by their EPIC week already.

The complaints I experience daily are typical concussion and whiplash symptoms. I have a continuous neck- and backache, am very easily over-stimulated, filtering incentives is very difficult and I am very sensitive to light and sound. In addition, I am dizzy, I have balancing problems, I am very tired and I have little energy (even though I sleep for 10 hours a night) and I can’t concentrate well.
My daily life now consists mainly of sleeping and resting. When I do something, I should rest for days. The quality of my life has greatly decreased.
On the outside, no one can see anything... It can't be true, that this is my future.

 

The rehabilitation program

In Utah, they developed a unique treatment, in which they follow the possibility of function recovery. On day one there is a functional MRI, during the scan you need to do tasks.
This allows to see which parts of the brain get too much or too little blood. There will be made a Brain MRI & Cervical MRI as well. Based on those results, an intense treatment program (EPIC) will be made, where the patient gets physically and cognitively challenged and exactly which brain areas are put to work who need it.

For more information you can visit the site.

TOP 3 DONATIES

Avatar
Driessen Supermarkt Schuytgraaf BV
Doneerde op: 2019-05-02 21:22:36
€ 209
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-03-26 16:20:41
€ 200
Bericht niet zichtbaar bij anonieme donaties...
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-03-09 11:27:06
€ 105
Bericht niet zichtbaar bij anonieme donaties...

10 Nieuwste Donaties

Avatar
Driessen Supermarkt Schuytgraaf BV
Doneerde op: 2019-05-02 21:22:36
€ 209
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-29 20:36:36
€ 20
Avatar
Manon
Doneerde op: 2019-04-20 09:25:50
€ 10
Avatar
Agnes
Doneerde op: 2019-04-15 08:49:48
€ 25
Avatar
René Fonville
Doneerde op: 2019-04-12 18:58:55
€ 100
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-04-11 00:09:20
€ 20
Avatar
MJ
Doneerde op: 2019-04-05 20:49:13
€ 5
Avatar
Karin
Doneerde op: 2019-04-05 19:11:31
€ 10
Avatar
Anne
Doneerde op: 2019-04-04 10:40:41
€ 100
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-03-26 16:20:41
€ 200

Reageer mee op facebook:

Delen Delen