Wonen in Hofje 3.0: Samen leven in vrijheid!

€ 20 ingezameld van €5000.
0% behaald met 1 donaties!

Stichting het Mantelhuys is het initiatief van een groepje vrienden dat elkaar vond in het samen zoeken naar een eigentijdse vorm van ouder worden en zorg dragen voor de medemens.

Noaberschap en mantelzorg samen vorm geven is een belangrijke bouwsteen van het Mantelhuys. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ieder mens verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen leven!

Samen leven in vrijheid is en blijft ons motto.

Voor dit prachtige initiatief van 12 levensloopbestendige huur/koopwoningen zijn we al in gesprek met de gemeente Westerveld. Tot nu toe hebben de initiatiefnemers de aanloopkosten gedragen (vorming stichting, woonbehoefteonderzoek, eerste tekeningen etc.)

Voor het organiseren van bijeenkomsten voor belangstellenden, website verder ontwikkelen e.d. hebben we toch nog een klein startkapitaal nodig die we niet uit bestaande subsidieregelingen kunnen halen.

Voor verdere informatie zie www.hetmantelhuys.nl

 

 

Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 20 ingezameld van €5000.
0% behaald met 1 donaties!
Nieuwste donaties:
Avatar
Leo Stolk
Doneerde op: 2019-04-12 17:10:13
€20
Delen Delen