FREE MC (Bevrijd medicinale cannabis)

In België kunnen MS patiënten wel Sativex, een medicijn op basis van cannabis, door een neuroloog voorgeschreven krijgen, maar ze mogen geen natuurlij... [lees hieronder verder]

Beheerder: Het rekeningnummer en/of legitimatiebewijs is gecontroleerd!
€ 4000 Doel
€ 530 gedoneerd
4 Donaties

In België kunnen MS patiënten wel Sativex, een medicijn op basis van cannabis, door een neuroloog voorgeschreven krijgen, maar ze mogen geen natuurlijke cannabis gebruiken, laat staan zelf cannabisplanten telen. Pijnpatiënten en kankerpatiënten, die ten gevolge van chemotherapie last hebben van braken en nausea, mogen in weerwil van de wetenschappelijke bewijzen helemaal geen beroep doen op MC. Het aantal patiënten die met deze twee indicaties te kampen hebben loopt in de tienduizenden. Ter vergelijking in 2018 telde Israël op een bevolking van 8.5 miljoen inwoners 32.000 geregistreerde MC gebruikers[1] (Abuhasira ea, 2018, p.45). Vele onder hen kampen met pijn of nausea en braken ten gevolge van chemotherapie.

Indien Belgische patiënten wel kiezen om zich met MC te verzorgen, kunnen ze op elk moment politioneel en gerechtelijk vervolgd worden. Als gevolg hiervan riskeren ze boetes, een gevangenisstraf en wanneer er (een) minderjarig(e) kind(eren) in het gezin is, riskeert de patiënt de voogdij te verliezen. Daarbij komt nog dat een groot deel van de samenleving medicinale cannabisgebruikers stigmatiseert, en eerder als criminelen beschouwt dan als de patiënten die ze zijn.

Het huidige politieke beleid kan men moeilijk als verlicht beschouwen, het voelt eerder barbaars aan. Men kan zelfs stellen dat dit (non)beleid een schending vormt van het fundamenteel mensenrecht op bescherming van de gezondheid en het recht op gezondheidszorg als onderdeel van het recht op het leiden van een menswaardig bestaan en van het recht op leven. Dit recht wordt door verschillende internationale verdragen en de Belgische Grondwet  gewaarborgd.

Om deze onrechtvaardigheid te counteren, besloot een tiental patiënten met een artsenvoorschrift voor MC en een vijftiental artsen om de Belgische minister van Volksgezondheid in gebreke te laten stellen door middel van een advocatenbureau (Van Steenbrugge advocaten).

Met bovengenoemde ingebrekestelling vragen ze aan de Belgische overheid om dringend het nodige te doen voor de algemene legalisering van het cannabisgebruik voor medicinale doeleinden.  Daarnaast moet zo vlug mogelijk MC in de Belgische apotheek, op artsenvoorschrift, verkrijgbaar zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via import uit Nederland, Canada of Israël. Middels tussenkomst van het RIZIV kan de Belgische Overheid er ook voor zorgen dat medicinale cannabis betaalbaar blijft.

Verder vragen ze dat patiënten met een voorschrift voor medicinale cannabis niet langer door politie en justitie vervolgd worden en de toelating voor deze patiënten om zelf cannabisplanten te telen, eventueel via de hulp van een mantelzorger of van een “cannabis social club”.

De eisersgroep wil eveneens een aanpassing van het lessenpakket voor de studenten geneeskunde. Momenteel krijgen geneeskundestudenten te weinig de inzichten van de therapeutische effecten van MC op de universiteit gedoceerd. In het verlengde hiervan vragen ze, naar analogie met andere landen, de opstelling van een lijst met indicaties waarvoor het gebruik van medicinale cannabis succesvol kan zijn en mag worden voorgeschreven.

Gezien de verbetering van het (non) beleid ten aanzien van de legalisering en distributie van MC onder het algemeen belang van de Belgische Volksgezondheid valt, startten ze de crowdfunding FREE MC (Bevrijdt MC) op om de advocaatkosten democratisch te verdelen. Zodoende kan iedereen die zich betrokken voelt, of met deze actie sympathiseert, het initiatief steunen.

[1] Abuhasira R., Mechoulam, R., Novack., V. & Schleider, L., 2018. Epidemiological characteristics,safety and efficacy of medical cannabis in the elderly. European Journal of Internal Medicine, 49, pp. 44-50 [e-journal]

doi: 10.1016/j.ejim.2018.01.019.

10 Nieuwste Donaties

Avatar
Guy Vande Vyvere
Doneerde op: 2019-07-12 15:25:03
€ 400
Avatar
Richard Slob
Doneerde op: 2019-07-12 12:18:35
€ 25
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-06-05 16:15:29
€ 5
Avatar
Patrick Dewals
Doneerde op: 2019-06-05 13:06:14
€ 100

Reageer mee op facebook:

Delen Delen