"Help jij me, me huis uit?" (Hulphond)

Rekeningnr & legitimatie geverifieerd!
€ 2520 ingezameld van €8000.
32% behaald met 80 donaties!

Doel van deze Crowdfunding
Aanschaf en training van een PTSS- Autisme hulphond.

Even voorstellen
Ik ben Fred Brandehof, een alleenwonende man van 51 jaar.
Negen jaar geleden ben ik uit het arbeidsproces geraakt en sindsdien bezig met mijn herstel.
Helaas heb ik nog veel last van angsten, herbelevingen en nachtmerries als gevolg van PTSS van voornamelijk werk gerelateerde trauma’s.
Sinds twee jaar weet ik dat ik ook last heb van autisme, waardoor de wereld voor mij nog onvoorspelbaarder en angstiger overkomt. Het dagelijks leven kost mij grote moeite en veel dingen lukken mij nu niet, of alleen nog met behulp van begeleiding.

Alleen naar buiten gaan geeft mij een constant gevoel van onveiligheid.
Het is voor mij vaak onmogelijk om (alleen) naar de winkel te gaan, te reizen, sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, zelfstandig activiteiten te ondernemen, aan vrijetijdsbesteding te doen en het zoeken naar en volhouden van (vrijwilligers-) werk of een zinvolle dagbesteding.

’s Nachts heb ik veel last van nachtmerries en angstklachten waardoor ik regelmatig wakker schrik wat het hanteren van een gezond dag/nachtritme bemoeilijkt. Dit heeft weer gevolgen voor mijn energie/draagkracht overdag.
Dit brengt mij in een situatie van sociale en maatschappelijke isolatie wat een groot gevoel van eenzaamheid geeft, omdat ik het gevoel heb dat ik niet kan ‘meedoen’ in de maatschappij: iets dat ik wèl heel graag wil!!

 

Passende oplossing
Na heel veel jaren van niet of slechts deels werkende therapieën, en tussen deze therapieen in steeds lang op wachtlijsten te hebben gestaan, waardoor de klachten ook steeds weer konden terugkomen, is er nu een passende oplossing. En dat geeft mij weer hoop op herstel, een mogelijkheid om het leven dragelijk te maken en misschien zelfs weer leuk te krijgen:
de inzet van een
- (PTSS- Autisme-) hulphond.

De afgelopen anderhalf jaar ben ik bezig via de officiële wegen aan een hulphond te komen, via speciale organisaties, zorgverzekering en het WMO-loket. Waar het allemaal goed geregeld lijkt voor mensen met een lichamelijke beperking, zo moeizaam is het ineens als deze beperkingen voort komen vanuit psychische ziekte. Vanuit de beperkingen van een psychische ziekte lijkt de weg van een hulphond wel een weg vol van onmogelijkheden, ingewikkelde en langdurende procedures. Maar nu neem ik het heft in eigen hand en wil middels deze Crowdfunding het geld voor de hulphond zelf bij elkaar krijgen.

 

Er is nog hoop en hoop doet letterlijk leven.

Mijn grote droom is dat ik me weer veilig genoeg voel en voldoende energie overhoudt, zodat ik weer kan gaan werken als fotograaf.
Vroeger maakte ik onder andere kunstzinnige foto's en exposeerde hiermee.
Ik heb er vertrouwen in dat ik samen met mijn hulphond, de stappen kan gaan zetten die nodig zijn om deze droom waar te maken. Ik hoop dan ook dat je me wilt helpen om deze droom een klein stukje dichterbij te laten komen. Ieder donatie is welkom en een stimulans voor mij.

 

Wat kan een hulphond overdag voor mij betekenen?

  • Het signaleren van oplopende stress en spanning.

De hond zal dan aandacht vragen wat mij afleiding en ontspanning geeft. Daardoor kan ik bij dreigende escalatie op tijd handelen. Dat voorkomt dat voor mij angstige situaties escaleren in paniekaanvallen en waardoor het voor mij veel beter mogelijk wordt om zelfstandig naar buiten te gaan, winkels te bezoeken, sociale contacten onderhouden en activiteiten te ondernemen.

  • Tijdens het reizen met openbaar vervoer zal de hond mijn spanning signaleren en mij van de spanning afleiden. Daardoor zal ik weer zelfstandig kunnen reizen en meer bewegingsvrijheid krijgen.
  • De hond zal de omgeving -- ook achter mij -- in de gaten houden en een blokkade vormen als iemand onverwacht te dichtbij komt. Daardoor zal ik in een omgeving met veel mensen niet meer schrikken en hoef ik zelf niet meer scherp mijn omgeving af te scannen. Dat zal mijn gevoel van veiligheid enorm vergroten.
  • Het bieden van dagstructuur, fysieke beweging en dag/nachtritme: Doordat ik de hond elke dag op meerdere vaste momenten moet uitlaten, ontstaat er meer dagstructuur, waardoor ik minder in een isolement terecht kom en waardoor ik meer fysieke beweging krijg.
  • De hond kan mij uit dissociatie halen / zorgen dat ik meer in het hier en nu blijf.
  • Door mee te gaan naar drukke plekken zal overprikkeling worden voorkomen, omdat de hond afleiding biedt.
  • De hond biedt een gevoel van veiligheid en zal dag en nacht een maatje voor mij zijn.

 

Wat kan een hulphond ‘s nachts voor mij betekenen?

  • Signaleren van nachtmerries

De hond zal leren om mij wakker te maken tijdens nachtmerries en het licht voor me aan doen, waardoor ik ’s nachts eerder kalmeer en waarschijnlijk niet in paniekaanvallen terecht kom. Dit heeft positieve invloed op mijn draagkracht overdag.
 

Mijn PTSS en autisme

De hulphond zal deze niet kunnen wegnemen, maar kan mij wel helpen om weer zelfstandig in de samenleving te participeren en een prettig dagelijks leven te kunnen leiden.

 

Kwaliteit van leven.
Doordat de hond 24/7 bij mij is en mij een gevoel van veiligheid geeft -- iets dat ik als ik alleen ben nooit ervaar--, wordt mijn isolement doorbroken en krijg ik meer (bewegings-) vrijheid en kan ik maatschappelijk veel beter meedoen.
Dit zal mijn kwaliteit van leven enorm vergroten en zorgen voor meer/nieuw levensperspectief.

 

Opleiding van de hond
De hond gaat in huiselijke kring opgeleid worden via Puur Honden:
www.puurhonden.nl
Dat is een intensief programma dat resulteert in een gecertificeerde hulphond.
Het Intensief programma bestaat uit intensieve coaching, waarbij ik mijn eigen hond opleid tot een hulphond. De doelstelling is om door middel van het werken met een hulphond de regie over eigen leven terug te pakken en eigenwaarde, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Hierdoor zal er naar alle waarschijnlijkheid minder beroep gedaan worden op de reguliere zorgverlening en/of mantelzorg.

 

Update:

Iets meer dan 3 dagen staat de crowdfunding nu online en al 40 donaties ontvangen, wauw, dat is echt geweldig. Hierbij heb ik bijna 10% van het doelbedrag bereikt. Voor iedereen die gedoneerde heeft en iedereen die de crowdfunding gedeeld hebben, bedankt. Voor eenieder die dit nog niet hebben gedeeld, graag delen en doneren.

 

Update:

De GGZ NHN is een fonds aan het oprichten om wensen rondom ontwikkeling en herstel van GGZ cliënten in vervulling te kunnen laten gaan. Ondanks dat het wensen fonds nog in oprichting is heb ik een toezegging gekregen voor een donatie uit dit fond.

Hiermee ben ik de eerste die vanuit dit fonds wordt ondersteund en ik vind dit echt een hele eer. Heel toepasselijk: het fonds wordt op 10 oktober 2021 officieel opgericht, dit is mijn verjaardag!

 

Update: Verhoging doelbedrag

Heel fijn dat ik mijn verhaal hier met jullie mag delen om een maatschappelijke misstand over hulphonden onder de aandacht te brengen. En tevens een update over mijn crowdfundig te kunnen melden. 

 

Verhoging doelbedrag: 

 

Na goed nieuws heb ik helaas ook slecht nieuws. Ik sprak met Sandra van Puur Honden (www.puurhonden.nl) en deze wees me erop dat ik niet alle kosten voor de opleiding van een hulphond heb mee begroot. Wat er nog bijkomt zijn de reiskosten. Voor de opleiding van de hulphond krijg ik vanuit Puur Honden 2 jaar begeleiding aan huis, dus als je deze reiskosten bij elkaar optelt kom je op een behoorlijk groot bedrag. 

 

Wat voor mij echt erg schrikken is en ook als krom en onrechtvaardig voelt, is de BTW. Ik ben uitgegaan van een opleidingsbedrag zoals ik dat heb opgegeven bij mijn aanvraag bij het WMO-loket, maar omdat ik het, nu mede vanwege een falende overheid, zelf moet gaan regelen word ik gezien als een particulier en wil diezelfde falende overheid ook nog eens belasting van mij ontvangen in de vorm van BTW.  

 

Doordat het nu, door de lange procedures en de afwijzingen van de hulphond, veel slechter gaat, heeft de WMO toestemming gegeven voor ambulante begeleiding van maar liefst 7 uur per week. Waar de gemeente ruim een jaarnodig heeft om een hulphond af te wijzen, heeft de gemeente dit binnen 2 wekengeregeld. Helaas is er voor de begeleiding zelf dan wel wéér een wachttijd van vele maanden voordat ze kunnen starten.  

 

Deze begeleiding gaat de gemeente Alkmaar € 22.568, - op jaarbasis kosten. Voor dit bedrag had ik 10 jaar gebruik kunnen maken van een hulphond. 

 

Wat de gemeente hierin niet begrijpt is dat, hoe goed bedoeld ook, menselijk contact ook in de vorm van begeleiding van mij extra energie vraagt en ervoor zorgt dat ik eerder overprikkeld raak. 

 

Dat zorgt dan voor een vicieuze cirkel: door overprikkeling voel ik me slechter en zal ik opnieuw ambulante begeleiding nodig hebben. En zo houdt de gemeente mensen afhankelijk en blijft de gemeente jaarlijks veel (onnodig?) geld uitgeven! 

 

Bovendien is menselijke begeleiding maar beperkt beschikbaar en op tijden die voor mij niet altijd gunstig zijn. 

 

Een hulphond is er 24/7 voor me en vraagt niet die extra energie van me. Mijn voorkeur en ook daarom mijn hulpvraag, is dus nog steeds begeleiding van een hulphond en de ambulante begeleiding dan zo snel mogelijk weer verminderen of misschien zelfs helemaal afbouwen. 

 

Het is heel vervelend en onrechtvaardig dat de overheid nog steeds onderscheid maakt tussen mensen met een lichamelijk beperking en mensen met een psychische beperking. In het eerste geval staan verzekeringen en de WMO klaar met hulpmiddelen, in het tweede geval geven ze veelal niet thuis.
De onrechtvaardigheid zit hem in het feit dat ik vind dat de overheid zorg voor iedereen toegankelijk moet maken. Maar de overheid heeft veel van haar taken neergelegd bij de gemeenten. De gemeenten beschikken over de WMO dat een raamwet is, die elke gemeente zelf kan invullen. Dat betekent dat je in de ene gemeente wel en in de andere gemeente geen hulp krijgt. Dat is sowieso al rechtsongelijkheid. Hierdoor is een groot deel van de beschikbare zorg alleen toegankelijk voor mensen die dit zelf kunnen betalen.
Door haar taken door te schuiven naar de willekeur van de gemeenten heeft de overheid de zorg voor een psychische hulphond voor veel mensen ontoegankelijk gemaakt. Waar deze in de ene gemeente wordt toegekend, word deze in een andere gemeente afgewezen. Dit terwijl het verhaal erachter en de zorgbehoefte bij beide personen uit verschillende gemeenten vergelijkbaar is. Hiermee is een volstrekte willekeur in toewijzing van de juiste zorg ontstaan!!! En deze overheid die dit dus slecht heeft geregeld, deze overheid wil als ik mijn eigen zorg ga regelen ook nog even geld van mij zien in de vorm van BTW !!! 

 

Als ik de toegezegde donaties van het Wensenfonds van de GGZ al vast meereken, dan hebben er 70 mensen een donatie gedaan, totaal is hiermee10,6% van het doelbedrag bereikt. Ik heb jullie hulp dus nog steeds hard nodig. 

 

Korte update: 

De afgelopen week weer hard bezig geweest op zoek naar financiën of mogelijkheden voor een hulphond.

- Ik heb telefonisch contact gehad met het Veteranen instituut. Nadat ik uitgebreid mijn verhaal heb kunnen doen, kreeg ik te horen dat ze het ging overleggen. Vol goede moet en hoop ben ik koffie gaan zetten, in de veronderstelling dat ik hopelijk van de week al iets zou horen. Helaas, binnen een uur belde ze al weer terug. "We kunnen helaas niets voor je doen. Er zijn wel fondsen voor zittende politie medewerkers, maar er bestaan geen fondsen voor 'oud' politie mensen." Dus wéér een doodlopend spoor.

 

- Ondanks dat ik weet dat de zorgverzekering de hulphond niet vergoed, toch maar eens een officieel verzoek tot hulpmiddelen ingediend. Na een paar dagen dit keer een schriftelijke afwijzing. Echter nu kan ik de grond waarop ze afwijzen gaan aanvechten, hulphonden voor lichamelijke beperking worden wel vergoed. En een ook een psychische- hulphond gaat de zorgverzekering direct een besparing opleveren, doordat er minder zorgbehoefte ontstaat. Hiervan heb ik in mijn directe omgeving genoeg voorbeelden.

 

- Met de afwijzing van de zorgverzekering kon ik wel een verzoek indienen bij de stichting: 'Hond kan de was doen' Kans voor toekenning vanuit dit fonds, schat ik op 1%. Maar een kans is een kans.

 

- Ik heb nog een aantal mensen persoonlijk benaderd of ze mijn crowdfunding willen delen en dat wilden ze. Er zijn mensen die niet alleen gedeeld maar ook gedoneerd hebben, dat is heel fijn.

 

En hiermee sluit ik een drukke week hulphond af.

 

Update: 

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Ilse, mijn beste vriendin, besloot een einde aan haar leven te maken. Ik was toen behoorlijk depressief. Mijn trouwe hond Kyra was na 14 jaar trouwdienst net overleden. En aangewakkerd door het alleen zijn en de coronacrisis waren mijn angsten en paniek aanvallen weer erger dan ooit. En toch, de dood van Ilse gaf me moed, kracht was het meer. Kracht om bewust te kiezen voor het leven. Deze kracht gaf me de moed om te doen wat al zo lang sudderde, de aanvraag van een hulphond, ook echt door te zetten dit keer. Ik heb toen ook gezegd: "met deze hond teken ik in ieder geval weer 10 jaar voor het leven."

 

Mijn eigen hond heeft me al verschillende keren behoed om uit het leven te stappen, zij had me nodig, ik kon haar toch niet aan haar lot overlaten. En nu zijn we een jaar verder, ik ben er nog steeds. Ik acht het zelf wel een wonder dat ik er nog steeds ben, ik heb zeer regelmatig andere plannen gehad. Het is vooral te danken aan de kontstante ideeën stroom die ik heb om de droom van een zelfstandig leven met een hulphond waar te maken. En steeds als ik weer nieuwe ideeën heb ga ik aan het werk en voordat ik het weet ben ik zomaar weer een paar dagen verder. Zo heb ik mezelf dit jaar door getrokken.

 

Ik ben wel bang, niet de soort angst waar ik normaal dagelijks mee te maken heb. Nee deze angst zit dieper, ik ben bang dat ik op een punt kom waarbij de ideeën om mijn doel te bereiken op raken. En de weg naar herstel met de hulphond een FataMorgana blijkt te zijn ..........

 

Update: Verlaging doelbedrag

 

Ik heb buiten de croudfunding om een grote donatie ontvangen en via het Wensen Fonds GGZ een toezegging. Deze bedragen heb ik kunnen aftrekken van het doelbedrag. Goed opweg, hoop dat de hulphond snel gaat lukken.

 

Update:

 

Help, ik wil naar buiten!!!

 

Ik ben heel erg dankbaar en blij dat de crowdfundingssite, een anonieme donor en de toezegging uit het wensen fonds al een behoorlijk bedrag hebben opgeleverd voor de opleiding van een hulphond, heel graag wil ik dan ook gaan starten met deze opleiding en samen met de toekomstige hulphond de wereld gaan ontdekken, welke begint achter mijn voordeur. Hiervoor heb ik nog donaties nodig

 

Inmiddels is het meer dan één jaar geleden dat ik in een supermarkt ben geweest en heb ik zo vaak paniekaanvallen dat ik niet meer alleen buiten kom, dit wil ik heel graag gaan veranderen. Hiervoor heb ik ongeveer nog zo een € 5.000,- nodig.

 

Dus lanceer ik nogmaals een sociaal media campagne 'Help jij me me huis uit?' en vraag iedereen mijn bericht te delen.

 

Donaties helpen mijn doel te bereiken, en het delen van dit bericht helpt donaties te genereren. Dus deel dit bericht waar je kunt!

 

Update:

 

 

Aandacht vragen voor de aanschaf van een hulphond ........ Vragen mijn berichten te delen en te doneren ........

 

Ik kan me voorstellen dat dit voor veel mensen niet te begrijpen is. Niet te begrijpen dat je leven, je vrijheid afhangt van een speciaal opgeleide hond. Ik zou je graag willen uitleggen wat het inhoudt als je niet de vrijheid hebt om te gaan en staan waar je wilt, dat ik al meer dan een jaar binnen zit en afhankelijk ben van andere mensen om mijn huis uit te komen ........  

 

Maar laat ik het anders brengen, als je buiten iemand ziet lopen met een hulphond omdat hij blind is, dan kun je je misschien wel voorstellen dat het leven voor deze persoon er heel anders uitziet zonder deze speciale hond ........  

 

Wat ik probeer te zeggen is dat het niet uitmaakt of je een beperking hebt die zichtbaar/ lichamelijk is of één die niet zichtbaar is voor de buitenwereld, voor beide geldt dat je met de juiste hulp ondanks je beperkingen een gelukkig leven kan opbouwen. Stel je een leven in vrijheid voor ........

 

Als ik een speciaal getrainde hulphond krijg, zal mijn bewegingsvrijheid groter worden dan een rondje om de tafel. En zal ik zonder altijd afhankelijk te zijn van anderen, zelfstandig naar buiten kunnen! En een hulphond mag ook mee de supermarkt in, dus kan ik dan eindelijk weer zelf mijn boodschappen doen.  

 

Voor mij is de juiste hulp dus een voor mijn beperkingen speciaal opgeleide hulphond. En daar is geld voor nodig, meer dan ik zelf kan opbrengen.   

 

Help jij me me huis weer uit te komen? ........ 

 


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 2520 ingezameld van €8000.
32% behaald met 80 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Contactgegevens zijn geverifieerd!
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer zijn geverifieerd via een email en verificatie-sms.
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Identiteit is geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven is geverifieerd door een kopie ID-kaart of met iDIN (via de bank).
Top 3 donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-06-28 16:14:29
€200
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-06-25 23:27:00
€200
Avatar
Mario
Doneerde op: 2021-06-23 17:28:12
€200
Nieuwste donaties:
Avatar
Hans van Oort
Doneerde op: 2021-11-25 15:24:25
€20
Avatar
Siep Goedhart
Doneerde op: 2021-08-13 16:39:31
€50
Avatar
Youri en Jolanda
Doneerde op: 2021-08-07 20:48:08
€30
Avatar
Sonja
Doneerde op: 2021-08-07 16:44:49
€5
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-08-05 17:00:04
€10
Delen Delen