"Help jij me, me huis uit?" (Hulphond)

Rekeningnr & legitimatie geverifieerd!
€ 2335 ingezameld van €26700.
9% behaald met 69 donaties!

Doel van deze Crowdfunding
Aanschaf en training van een PTSS- Autisme hulphond.

Even voorstellen
Ik ben Fred Brandehof, een alleenwonende man van 50 jaar.
Negen jaar geleden ben ik uit het arbeidsproces geraakt en sindsdien bezig met mijn herstel.
Helaas heb ik nog veel last van angsten, herbelevingen en nachtmerries als gevolg van PTSS van voornamelijk werk gerelateerde trauma’s.
Sinds twee jaar weet ik dat ik ook last heb van autisme, waardoor de wereld voor mij nog onvoorspelbaarder en angstiger overkomt. Het dagelijks leven kost mij grote moeite en veel dingen lukken mij nu niet, of alleen nog met behulp van begeleiding.

Alleen naar buiten gaan geeft mij een constant gevoel van onveiligheid.
Het is voor mij vaak onmogelijk om (alleen) naar de winkel te gaan, te reizen, sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, zelfstandig activiteiten te ondernemen, aan vrijetijdsbesteding te doen en het zoeken naar en volhouden van (vrijwilligers-) werk of een zinvolle dagbesteding.

’s Nachts heb ik veel last van nachtmerries en angstklachten waardoor ik regelmatig wakker schrik wat het hanteren van een gezond dag/nachtritme bemoeilijkt. Dit heeft weer gevolgen voor mijn energie/draagkracht overdag.
Dit brengt mij in een situatie van sociale en maatschappelijke isolatie wat een groot gevoel van eenzaamheid geeft, omdat ik het gevoel heb dat ik niet kan ‘meedoen’ in de maatschappij: iets dat ik wèl heel graag wil!!

 

Passende oplossing
Na heel veel jaren van niet of slechts deels werkende therapieën, en tussen deze therapieen in steeds lang op wachtlijsten te hebben gestaan, waardoor de klachten ook steeds weer konden terugkomen, is er nu een passende oplossing. En dat geeft mij weer hoop op herstel, een mogelijkheid om het leven dragelijk te maken en misschien zelfs weer leuk te krijgen:
de inzet van een
- (PTSS- Autisme-) hulphond.

De afgelopen anderhalf jaar ben ik bezig via de officiële wegen aan een hulphond te komen, via speciale organisaties, zorgverzekering en het WMO-loket. Waar het allemaal goed geregeld lijkt voor mensen met een lichamelijke beperking, zo moeizaam is het ineens als deze beperkingen voort komen vanuit psychische ziekte. Vanuit de beperkingen van een psychische ziekte lijkt de weg van een hulphond wel een weg vol van onmogelijkheden, ingewikkelde en langdurende procedures. Maar nu neem ik het heft in eigen hand en wil middels deze Crowdfunding het geld voor de hulphond zelf bij elkaar krijgen.

 

Er is nog hoop en hoop doet letterlijk leven.

Mijn grote droom is dat ik me weer veilig genoeg voel en voldoende energie overhoudt, zodat ik weer kan gaan werken als fotograaf.
Vroeger maakte ik onder andere kunstzinnige foto's en exposeerde hiermee.
Ik heb er vertrouwen in dat ik samen met mijn hulphond, de stappen kan gaan zetten die nodig zijn om deze droom waar te maken. Ik hoop dan ook dat je me wilt helpen om deze droom een klein stukje dichterbij te laten komen. Ieder donatie is welkom en een stimulans voor mij.

 

Wat kan een hulphond overdag voor mij betekenen?

  • Het signaleren van oplopende stress en spanning.

De hond zal dan aandacht vragen wat mij afleiding en ontspanning geeft. Daardoor kan ik bij dreigende escalatie op tijd handelen. Dat voorkomt dat voor mij angstige situaties escaleren in paniekaanvallen en waardoor het voor mij veel beter mogelijk wordt om zelfstandig naar buiten te gaan, winkels te bezoeken, sociale contacten onderhouden en activiteiten te ondernemen.

  • Tijdens het reizen met openbaar vervoer zal de hond mijn spanning signaleren en mij van de spanning afleiden. Daardoor zal ik weer zelfstandig kunnen reizen en meer bewegingsvrijheid krijgen.
  • De hond zal de omgeving -- ook achter mij -- in de gaten houden en een blokkade vormen als iemand onverwacht te dichtbij komt. Daardoor zal ik in een omgeving met veel mensen niet meer schrikken en hoef ik zelf niet meer scherp mijn omgeving af te scannen. Dat zal mijn gevoel van veiligheid enorm vergroten.
  • Het bieden van dagstructuur, fysieke beweging en dag/nachtritme: Doordat ik de hond elke dag op meerdere vaste momenten moet uitlaten, ontstaat er meer dagstructuur, waardoor ik minder in een isolement terecht kom en waardoor ik meer fysieke beweging krijg.
  • De hond kan mij uit dissociatie halen / zorgen dat ik meer in het hier en nu blijf.
  • Door mee te gaan naar drukke plekken zal overprikkeling worden voorkomen, omdat de hond afleiding biedt.
  • De hond biedt een gevoel van veiligheid en zal dag en nacht een maatje voor mij zijn.

 

Wat kan een hulphond ‘s nachts voor mij betekenen?

  • Signaleren van nachtmerries

De hond zal leren om mij wakker te maken tijdens nachtmerries en het licht voor me aan doen, waardoor ik ’s nachts eerder kalmeer en waarschijnlijk niet in paniekaanvallen terecht kom. Dit heeft positieve invloed op mijn draagkracht overdag.
 

Mijn PTSS en autisme

De hulphond zal deze niet kunnen wegnemen, maar kan mij wel helpen om weer zelfstandig in de samenleving te participeren en een prettig dagelijks leven te kunnen leiden.

 

Kwaliteit van leven.
Doordat de hond 24/7 bij mij is en mij een gevoel van veiligheid geeft -- iets dat ik als ik alleen ben nooit ervaar--, wordt mijn isolement doorbroken en krijg ik meer (bewegings-) vrijheid en kan ik maatschappelijk veel beter meedoen.
Dit zal mijn kwaliteit van leven enorm vergroten en zorgen voor meer/nieuw levensperspectief.

 

Opleiding van de hond
De hond gaat in huiselijke kring opgeleid worden via Puur Honden:
www.puurhonden.nl
Dat is een intensief programma dat resulteert in een gecertificeerde hulphond.
Het Intensief programma bestaat uit intensieve coaching, waarbij ik mijn eigen hond opleid tot een hulphond. De doelstelling is om door middel van het werken met een hulphond de regie over eigen leven terug te pakken en eigenwaarde, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Hierdoor zal er naar alle waarschijnlijkheid minder beroep gedaan worden op de reguliere zorgverlening en/of mantelzorg.

 

Update:

Iets meer dan 3 dagen staat de crowdfunding nu online en al 40 donaties ontvangen, wauw, dat is echt geweldig. Hierbij heb ik bijna 10% van het doelbedrag bereikt. Voor iedereen die gedoneerde heeft en iedereen die de crowdfunding gedeeld hebben, bedankt. Voor eenieder die dit nog niet hebben gedeeld, graag delen en doneren.

 

Update:

De GGZ NHN is een fonds aan het oprichten om wensen rondom ontwikkeling en herstel van GGZ cliënten in vervulling te kunnen laten gaan. Ondanks dat het wensen fonds nog in oprichting is heb ik een toezegging gekregen voor een donatie uit dit fond.

Hiermee ben ik de eerste die vanuit dit fonds wordt ondersteund en ik vind dit echt een hele eer. Heel toepasselijk: het fonds wordt op 10 oktober 2021 officieel opgericht, dit is mijn verjaardag!

 

Update: Verhoging doelbedrag

Na goednieuws heb ik helaas ook slecht nieuws. Ik sprak met Sandra van Puur Honden en deze wees me er op dat ik niet alle kosten voor de opleiding van een hulphond heb mee begroot. Wat er nog bij komt zijn de reiskosten. Voor de opleiding van de hulphond krijg ik vanuit Puur Honden 2 jaar begeleiding aan huis, dus als je deze reiskosten bij elkaar optelt kom je op een behoorlijk groot bedrag.

 

Wat voor mij echt erg schrikken is en ook onrechtvaardig voelt is de BTW. Ik ben uitgegaan van een opleidingsbedrag zoals ik dat heb opgegeven bij mijn aanvraag bij het WMO-loket, maar omdat ik het nu zelf moet gaan regelen word ik gezien als een particulier en ben ik BTW plichtig.
De onrechtvaardigheid zit hem in het feit dat ik vindt dat de overheid zorg voor iedereen toegankelijk moet maken. Nu is een groot deel van de beschikbare zorg alleen toegankelijk voor mensen die dit zelf kunnen betalen. De overheid heeft de zorg voor een psychische hulphond voor veel mensen ontoegankelijk gemaakt door iedere gemeente zelf te laten beslissen waar ze hun geld aan willen uitgeven, via het WMO-loket. Dit zorgt er voor dat als je woont in de ene gemeente de aanvraag van een hulphond wordt toegewezen, maar als je in de verkeerde gemeente woont zoals Alkmaar wordt de aanvraag afgewezen. Dit terwijl het verhaal er achter en de zorg behoefte bij beide personen uit verschillende  gemeenten vergelijkbaar is. Hiermee is een volstrekte willekeur in toewijzing van de juiste zorg ontstaan!!! En deze overheid die dit dus slecht heeft geregeld, deze overheid wil als ik mijn eigen zorg ga regelen ook nog even geld van mij zien in de vorm van BTW !!!
Los hier van wordt een hulphond voor iemand met een lichamelijke beperking wèl vergoed!

 

Wat ook heel erg krom is in dit verhaal, is dat door de lange procedures en de afwijzingen van de hulphond het met mij nu behoorlijk veel slechter gaat in vergelijking met 2 jaar geleden. Daarbij is mijn behandeling in Haarlem gestopt, omdat de reis er naartoe, zeker zonder hulphond, te overprikkelend/belastend is.
Doordat het nu slechter gaat heeft de WMO toestemming gegeven voor ambulante begeleiding van maar liefst 7 uur per week. Waar de gemeente ruim een jaar nodig heeft om een hulphond af te wijzen, heeft de gemeente dit binnen 2 weken geregeld (helaas is er voor de begeleiding zelf een wachttijd van vele maanden voordat ze kunnen starten).
Deze begeleiding gaat de gemeente Alkmaar € 22.568,- op jaarbasis kosten. Voor dit bedrag had ik 10 jaar gebruik kunnen maken van een hulphond.

 

Wat de gemeente hierin niet begrijpt is dat, hoe goed bedoelt ook, menselijk contact ook in de vorm van begeleiding van mij extra energie vraagt en er voor zorgt dat ik eerder overprikkeld raak.
Dat zorgt dan voor een vicieuze cirkel: door overprikkeling voel ik me slechter en zal ik opnieuw ambulante begeleiding nodig hebben.
En ik voel me met menselijke begeleiding veel afhankelijker omdat deze maar beperkt beschikbaar is op tijden die voor mij niet altijd gunstig zijn.
Een hulphond is er 24/7 voor me en vraagt niet die extra energie van me. Mijn voorkeur en ook daarom mijn hulpvraag, is dus nog steeds begeleiding van een hulphond en de ambulante begeleiding dan zo snel mogelijk weer verminderen of misschien zelfs helemaal afbouwen.


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 2335 ingezameld van €26700.
9% behaald met 69 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Contactgegevens zijn geverifieerd!
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer zijn geverifieerd via een email en verificatie-sms.
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Identiteit is geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven is geverifieerd door een kopie ID-kaart of met iDIN (via de bank).
Top 3 donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-06-28 16:14:29
€200
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-06-25 23:27:00
€200
Avatar
Mario
Doneerde op: 2021-06-23 17:28:12
€200
Nieuwste donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-07-23 20:06:50
€7
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-07-23 17:04:10
€10
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-07-23 11:15:42
€20
Avatar
Truus Wessel
Doneerde op: 2021-07-22 22:05:09
€5
Avatar
Ali
Doneerde op: 2021-07-22 21:48:13
€5
Delen Delen