help kinderen in Afrika aan goed onderwijs, medische zorg en de eerste levensbehoeften.

help kinderen in Afrika aan goed onderwijs, medische zorg en de eerste levensbehoeften.
Rekeningnr geverifieerd!
€ 110 ingezameld van €1000.
11% behaald met 4 donaties!

Mijn naam is Nicole en ik heb deze croudfunding niet voor mezelf aangemaakt, maar voor iemand waar ik veel respect voor heb. Ik zal uitleg geven.

Ik heb een meneer ontmoet (buurman van mn zus) die uit Afrika komt. Dhr Machmoud Ba. Dhr is 41 jaar en komt van oorsprong uit het stadje Fourgou in het noorden van Guinee (West-Afrika).Op zijn 17e is hij naar Nederland gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen. Hij is leeraar wiskunde bij Pieter Jelles de Dyk in Leeuwarden, gelukkig getrouwd en vader van 2 kinderen. Sinds een jaar of tien geven ze ook onderdak aan minderjarige asielzoekers. 

Machmoud voelt een dringende behoefte om iets te betekenen voor zijn vaderland. "ik kan niet alles oplossen, maar niets doen betekent dat er niets veranderd." Vanaf 2005 tot heden gaat hij bijna elk jaar naar Guinee om zijn familie te bezoeken en met opgespaard geld, donaties, kleding, medicijnen etc. de lokale bevolking te ondersteunen. 

Machmoud heeft het zelfs voor elkaar gekregen om een ambulance te regelen voor het dorp, hoe geweldig is dat! Maar.............de ambulance moet wel een chauffeur hebben die betaald kan worden en onderhoud aan de ambulance is ook noodzakelijk, net als brandstof wat geld kost.

Ik heb deze croudfunding opgestart om Machmoud te helpen met een bedrag te sparen voor om de grote last van transportkosten te compenseren, die hij grotendeels zelf bekostigd. En oa om kinderen te helpen met onderwijs. Wist u dat de kinderen die naar school kunnen uniformen dragen? dat is om geen onderscheid te maken en kunnen zien onder de kinderen. maar deze uniformen kosten een tientje voor 1 jaar. is niet veel voor ons maar zij kunnen het niet betalen. 

 

A Basis en middelbare onderwijs

Voor 1,20 per maand kan een kind naar de basisonderwijs.

Voor 1,50 per maand kan een kind naar middelbaar onderwijs

Per jaar circa 5,00 per kind aan schoolmateriaal.( foto schoolkinderen en docenten)

 

Er zij 13 leerkrachten werkzaam op de basisschool. Hiervan worden slechts 4 betaald en ontvangen de overige 9 een vrijwillige bijdrage van de ouders. In het middelbaaronderwijs zijn er 2 betaalde en 7 vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen iets terug doen voor de samenleving, maar kunnen uiteraard niet leven van de lucht. Om te zorgen voor stabiliteit, wil Machmoud via een maandelijkse bijdrage een basisinkomen garanderen. Een leerkracht heeft gemiddeld 100 euro per maand nodig om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

 

De kinderen moeten vaak van ver komenen beginnen meestal de schooldag op een lege maag. Machmoud wil graag voorzien in een soort overkapping waar ontbijt word gemaakt en uitgereikt aan de schoolkinderen. Hiermee ondersteunen we niet alleen de kinderen, maar ook de locale horeca onderneemster.

 

Voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de kinderen is sport belangrijk. Ook dit gaat een vast onderdeel van het onderwijs worden. Hiervoor zijn uiteraard sportartikelen nodig, zoals voetballen, sportschoenen, sportkleding, etc.

Vanwege de grote afstanden is het lastig om met ouders te communiceren. bijna niemand is in het bezid van een vaste of mobiele telefoon. Om communicatielijnen op te zetten wil Machmoud ieder gehucht en dorp voorzien van minimaal 1 mobiele telefoon. Hiervoor wil Machmoud tweedehads mobiele telefoons hebben.

 

B Beroepsonderwijs

Na de middelbare school staan de jongeren voor een keuze.

Optie 1: Je kunt 2 jaar naar het Mali-lyceum op 25 km van Fougou.Vervolgens kun je naar de universiteit in Conakry, de hoofdstad, op 800km van Fougou.

Optie 2: Je kiest een beroepsopleiding in Labe op 120 km afstand van Fougou.

De kinderen die naar het Mali-lyceum of Labe gaan, moeten op zoek naar een gastgezin voor kost en inwoning. In ruil werken zij mee in het huishouden en bij klussen in en rond de woning. Voor de studiekosten hebben zij 15 euro per maand nodig. Als ouders dit geld niet hebben, kunnen kinderen geen vervolgonderwijs volgen. Hiermee word voorkomen dat meisjes in de prostitutie terecht komen of als tieners gedwongen in het huwelijk moeten treden. Deze meisjes zijn daarom ook Machmoud zijn voorkeursdoelgroep.

 

C Hulp bij eerste levensbehoeften

Hulpbehoevende ouderen en gezinnen.

In Nederland is ons zorgstelsel gebaseerd op solidariteit. Dankzij dit systeem worden onze ouderen ook verzorgd als zij dat niet meer zelf kunnen. Ook zorgt ons systeem ervoor dat iedereen een basisinkomen heeft. In Fougou bestaat dit systeem niet. Iedereen is afhankelijk van elkaar! Er zijn geen verzorgingstehuizen, geen uitkeringen, geen opvangregelingen bij ziekte ed. Een ouder is volledig afhankelijk van zijn/haar kinderenen/of familie. In de praktijk betekent dit helaas dat er ouderen zijn die aan hun lot worden overgelaten. Deze ouderen wil Machmoud graag voorzien van noodzakelijke voedings-, en verzorgingsmiddelenzoals zakken rijst, palmolie, meel, poedermelk, zout en suiker als ook zeep, paracetamol en EHBO doosjes.

 

 

Mensen   help mij machmoud helpen. en daar mee dus ook het dorp Fougou aan betere levensonderhoud (bv waterputten), onderwijs voor de kinderen en betere medice zorg.

 

Het geld komt zeker terecht bij dit doel. er zitten geen grote organisaties tussen of grote directeuren die er alleen maar zelf beter van worden. Dit is ook de reden voor mij dat ik Machmoud help omdat ik weet dat hij persoonlijk elk jaar naar zijn oude dorp terug gaat., en goede rechtstreekse contacten heeft.


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: nicole hesseling [ contact]
€ 110 ingezameld van €1000.
11% behaald met 4 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Contactgegevens zijn geverifieerd!
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer zijn geverifieerd via een email en verificatie-sms.
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Nieuwste donaties:
Avatar
Liesbeth
Doneerde op: 2022-10-05 21:39:20
€20
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2022-10-05 21:20:21
€25
Avatar
Nicole
Doneerde op: 2022-01-21 19:03:24
€50
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2021-10-17 21:19:51
€15
Delen Delen