Korte Film PathétiQue - Stichting STOPhersentumoren

Korte Film PathétiQue - Stichting STOPhersentumoren
Rekeningnr & legitimatie geverifieerd!
€ 5165 ingezameld van €5000.
103% behaald met 85 donaties!

 HELP HERSENTUMOREN GENEZEN

 

Ik herinner me dat ik wakker werd in het ziekenhuis zonder te weten waar ik was of wat er was gebeurd.

Langzaam opende ik mijn ogen en zag allerlei slangetjes uit mijn lichaam komen. Twee weken later vertelde de dokter me dat het er niet zo goed uitzag.

 

Zes maanden eerder mocht ik vader worden van een prachtige dochter, Alina.
Ik had me nooit eerder in mijn leven zo gelukkig gevoeld. Daarvoor had ik altijd de neiging gehad om licht pessimistisch over het leven te zijn. Maar nu niet meer. Die dagen waren voorbij.

Voor het eerst in mijn leven glimlachte ik de toekomst tegemoet.., tot

 

Tot ik twee weken later, nadat ik in het ziekenhuis wakker was geworden, terug bij de arts in het ziekenhuis kwam en hij me vertelde dat ik een graad 4 hersentumor had. Als ik geluk had zou ik nog ongeveer zo'n 1 tot 2 jaar leven.

Ik kon het niet geloven. Zomaar, van één van de meest gelukkige momenten in mijn leven (de geboorte van mijn dochter) naar één van de meest verdrietige.

 

Ik was jaren geleden (2005) afgestudeerd als filmmaker en had altijd de droom gehad om ooit een speelfilm te maken. Maar waar iedere ouder van droomt is om zijn of haar kind te zien opgroeien; bij iedere levensfase aanwezig zijn. Al deze dromen zag ik instorten. Als sneeuw voor de zon verdwijnen.

 

De prognose was dus dat ik nog zo'n 1/2 jaar te leven had. Dit was in 2011! Alweer bijna 12 jaar geleden.

Mijn hersentumor is in die periode al wel twee keer terugkomen (recidief) en heb dus al 3 hersenoperaties, vele rondes van chemo en bestraling achter de rug.

 

Ik weet nog dat het in begin onzeker was of ik Alina (mijn dochter) wel naar de basisschool zou kunnen zien gaan. Ze zit nu inmiddels in de brugklas!  Elke dag als ik haar thuis zie komen met die grote rugtas voel ik me dankbaar en trots dat ik haar vader mag zijn.

 

Natuurlijk weet ze dat ik een hersentumor heb, maar ik heb haar nog niet durven zeggen hoe ernstig het kan zijn, mocht het opnieuw terugkomen. Omdat zij erg gevoelig is wilde ik haar niet onnodig ongerust maken op jonge leeftijd; vooral om dat we ook zo'n hechte band hebben samen.

Nu ze in de brugklas zit denk ik dat ze hier "oud en wijs" genoeg voor is. Het is fijn om nu voor ons beiden de dialoog te openen om het erover te kunnen hebben als er behoefte toe is.

 

Hoe meer ik me op dit gesprek ging voorbereiden, hoe meer ik erachter kwam dat dit ik dit eigenlijk een heel mooi uitgangspunt vond voor een korte film, nl;
Een vader die tegen zijn kind moet zeggen dat hij niet lang meer te leven heeft.

 

Met behulp van verschillende fondsen heb ik mijn film al kunnen maken. Nu wil ik dat zoveel mogelijk mensen mijn persoonlijke film te zien krijgen. Dit kan door 'm naar zoveel mogelijk filmfestivals te sturen. Dus;

Mijn doel is enerzijds; om geld op te halen voor Stichting STOPHERSENTUMOREN anderzijds; wil ik dat zoveel mogelijk mensen mijn film zien door 'm naar zoveel mogelijk filmfestivals te sturen. Ook daar is geld voor nodig.

 

Het zou fantastisch zijn als jullie mij en zoveel anderen daarin willen steunen.

 

Heel erg bedankt.

 

Arash Tagarian

 

Voor meer informatie over hersentumoren verwijs ik u graag naar: STOPhersentumoren.nl

 

Hier een teaser (impressie) van de film: Teaser Short Film PathétiQue

 

 

HELP CURE BRAINTUMORS

 

I remember waking up in the hospital not knowing where I was or what had happened.

Slowly I opened my eyes and saw all kinds of tubes coming out of my body.

Two weeks later, the doctor told me it didn't look so good.

 

Six months earlier I became the father of a beautiful daughter, Alina. I never felt so happy in my life.

Before that, I always had the tendency to be mildly pessimistic about life. But not anymore. Those days were over. For the first time I felt really good about life and looked toward the future with a welcoming smile, until.

 

Until two weeks later, after waking up in the hospital, I came back to the doctor and he told me I had a grade 4 brain tumor, GBM to be exact. If I was lucky I would live another 1 to 2 years.

I couldn't believe it. Just like that, from one of the happiest moments in my life (the birth of my daughter) to one of the saddest.

 

Years ago (2005) I graduated as a filmmaker and had always dreamed of making a feature film. But what every parent's biggest dream is to see their child grow up; be present at every stage of life. I saw all these dreams come crashing down. 

 

So the prognosis was that I had about 1 or 2 years left to live. This was in 2011! Almost 12 years ago now.

My brain tumor already came back twice (recurrence) during that period, so I already had 3 brain surgeries, many rounds of chemotherapy and radiation.

 

I remember in the beginning it was uncertain whether I would be able to see Alina (my daughter) go to primary school. She is now in secondary school! Every day when I see her coming home with that big backpack I feel grateful and proud to be her father.

 

Of course she knows I have a brain tumour, but I haven't dared tell her how serious it could be if it came back. Because she is a very sensitive person I didn't want to let her worry her about me at a young age; especially since we have such a close bond together.

Now that she's older, I think she's "old and wise" enough to handle it. It would be nice if we could talk about it to each other if we ever feel the need to. 

The more I started to prepare for this conversation, the more I thought this would be a very nice premise for a short film, i.e.;

              "A father that has to tell his child he has'nt got long time left to live"

 

With the help of various funds I have already been able to make my film. Now I want as many people as possible to see my personal film. This can be done by sending it to as many film festivals as possible. My goal is on the one hand; to collect money for the STOPHERSENTUMOREN Foundation (STOPBRAINTUMORS.NL) on the other hand; I want as many people as possible to see my film by sending it to as many film festivals as possible. Funds are also needed for that.

 

It would be great if you would support me and so many others in this.

 

Thank you very much.

 

Arash Tagarian

 

For more information on braintumors please follow: STOPhersentumoren.nl (site is in Dutch)

 

Watch teaser for my film here: Teaser Short Film PathétiQue


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: Arash Tagarian [ contact]
€ 5165 ingezameld van €5000.
103% behaald met 85 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Contactgegevens zijn geverifieerd!
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer zijn geverifieerd via een email en verificatie-sms.
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Identiteit is geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven is geverifieerd door een kopie ID-kaart of met iDIN (via de bank).
Top 3 donaties:
Avatar
geanonimiseerd
Doneerde op: 2022-11-21 21:52:55
€1000
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2022-11-25 06:30:43
€500
Avatar
geanonimiseerd
Doneerde op: 2022-11-15 15:57:11
€250
Nieuwste donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2023-06-03 23:44:36
€15
Avatar
Wybe
Doneerde op: 2023-04-22 13:32:54
€100
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2023-04-22 00:45:54
€50
Avatar
Farid Nuur
Doneerde op: 2023-04-02 12:42:06
€100
Avatar
M.Lemouchi
Doneerde op: 2023-03-29 15:09:16
€15
Delen Delen