Medische crowdfunding – goed onderzoek voorkomt teleurstellingen

Geld inzamelen voor een dure medische behandeling gaat vaak gepaard met veel emoties. Als iemand ernstig ziek is, of als een stel dolgraag een kindje wil, dan kan het gebeuren dat je bepaalde feiten over het hoofd ziet. Het is, zeker bij medische crowdfunding, dan ook heel belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Dit voorkomt grote teleurstellingen, die je er in een toch al spannende situatie voor jezelf of voor iemand in je directe omgeving, zeker niet bij kunt hebben.


Doe grondig onderzoek naar de behandeling

Als je op het internet informatie vindt over een medische behandeling in het buitenland die jou of een dierbare mogelijk kan helpen is het altijd belangrijk om hier eerst grondig onderzoek naar te doen.

  • is deze behandeling veilig?
  • zijn de resultaten die worden opgevoerd realistisch en waar zijn ze op gebaseerd?
  • Is het land waar de behandeling kan worden ondergaan veilig en betrouwbaar?
  • Wat zegt de behandelend arts in Nederland over de kans van slagen?
  • Welke extra kosten komen er nog bij voor b.v. verblijf?
Pas als je zeker weet dat deze behandeling de weg is die je wilt bewandelen kun je een medische crowdfunding starten.


Ga zeker niet alleen af op de informatie van de aanbieder

De aanbieder van een – vaak alternatieve – behandeling tegen een vaak ongeneeslijke aandoening is er vaak veel aan gelegen om patiënten te werven. Dit gaat soms met flyers of via wervingscampagnes online. Voordat je een medische crowdfunding start om je aan deze misschien laatste strohalm vast te klampen is het goed om te onderzoeken of deze behandeling 1 op 1 op jouw persoonlijke situatie of die van degene waarvoor je gaat crowdfunden van toepassing is. Er hoeft maar een kleinigheid af te wijken en de kans bestaat dat de behandeling geen succes zal zijn. Met andere woorden: laat je niet ‘gebruiken’ door medici in het buitenland voor nadere studie over een alternatieve behandeling tenzij je hier volledig achter staat.


Medische crowdfunding voor kinderen ligt extra gevoelig

Is je kind ernstig ziek, of het kind van vrienden of familie dan kan er zich een situatie voordoen dat alleen een dure behandeling in het buitenland nog hoop biedt. Een dergelijke behandeling wordt vrijwel nooit door de zorgverzekeraar vergoed. Je kunt in dat geval via een donatie crowdfunding proberen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Vaak zijn donateurs erg gevoelig voor een kind dat medische behandeling nodig heeft. De kans van slagen is dan ook bij kinderen vaak groter. Maar houd ook hier voor ogen dat de behandeling een realistische kans moet zijn. Wil je je kind blootstellen aan een zwaar medisch traject met een kans op succes van 15%? Dit is iets wat je je goed moet realiseren voordat je gaat crowdfunden. Houd altijd het belang van het kind voor ogen. Dit lijkt een open deur, maar we geven het je toch maar even mee ter overweging.


Waak voor valse hoop

Iemand die geen zicht meer heeft op genezing of verbetering van zijn medische situatie zoekt vaak wanhopig naar mogelijkheden die misschien toch nog het tij kunnen keren of de situatie verbeteren. Valse hoop is dan snel gewekt. Dit is vooral voor de patiënt natuurlijk heel frustrerend. Begin dus niet zomaar een medische crowdfunding voor iemand anders zonder dat je dit goed hebt overlegd. Dit doen als ‘verrassing’ voor iemand die ernstig ziek is, is misschien heel lief bedoeld, maar kan ook verkeerd vallen. Zeker bij crowdfunding voor medische behandelingen ligt dit heel gevoelig, Houd daar rekening mee en start alleen een actie als je zeker van je zaak bent.


Heb geduld bij medische crowdfunding

Medische behandelingen, zeker als ze buiten de zorgverzekering vallen, kosten vaak duizenden en soms zelfs tienduizenden euro’s. Het is meestal niet realistisch te denken dat je in een paar dagen een flinke som geld bij elkaar kunt krijgen. Houd er dus rekening mee dat het weken of soms zelfs maanden kan duren voordat je streefbedrag is bereikt. En calculeer in dat het ook kan gebeuren dat je het streefbedrag niet zult halen. Het is dus verstandig om niet alvast zaken te gaan regelen zoals het boeken van een vliegticket of hotel als het nog lang niet zeker is dat je crowdfunding voor een medische behandeling zal slagen.