Algemene Voorwaarden

Downloaden als: PDF bestand - Word bestand (docx).


1 – Definities

In dit document gebruiken de we onder andere de volgende termen:

DoneerDoel(.nl) of “het platform”:

De website DoneerDoel.nl ingeschreven bij de KVK onder nummer 56613199 (onderdeel van webdiensten24). Ingeschreven op het adres: Laan van vollenhove 973, 3706EG te Zeist.

Actie beheerder:

De persoon, vennootschap of stichting die het account en de actie aangemaakt hebben.

Donateur:

Persoon, stichting of bedrijf die een schenking in geld doet.

Donatie:

Een geldschenking waar geen tegenpresentatie voor geleverd zal worden.

Transactiekosten:

Kosten voor de beschikbare betaalmethoden ter hoogte van EUR 0,55 per donatie exclusief BTW.

Vergoeding en kosten:

Transactiekosten plus 2,5 t/m 5% commissie van het totale donatie bedrag. De staffels zijn als volgt en berekend per donatie:

  • €0 - €10.000 : 5%
  • €10.001 - 20.000 : 4,5%
  • €20.001 - €40.000 : 4%
  • €40.001 - €60.000 : 3.5%
  • €60.001 - €100.000 : 3%
  • €100.001 of meer : 2,5%

Alle genoemde percentages zijn exclusief BTW.

Beschikbaar saldo:

Alle tegoeden (exclusief de “kosten”) die door de betaalprovider vrijgegeven zijn.

Openstaand saldo:

Gelden (exclusief de “kosten”) die toebehoren aan een actie beheerder maar door de betaalprovider nog niet vrijgegeven zijn. Deze tegoeden kunnen bij fraude nog teruggestort worden.

Betaalprovider:

Onze financiële partner die de betalingen en verificaties voor ons regelt. Dit is “Online betaalplatform” wat onderdeel is van MediaMedics B.V. met KVK nummer 50124498.

2 – Account & Acties

2.1 Om een account aan te maken en een actie te beheren moet aan alle punten van artikel 2 voldaan zijn.

2.2 Om een account aan te maken dien je minimaal 18 jaar te zijn, of je hebt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van ouder of verzorger.

2.3 Actie beheerder gaat bij aanmelden akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.4 Het account van de actie beheerder is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

2.5 Actie beheerder heeft toegang tot het opgegeven emailadres en is woon achtend op het opgegeven adres. Indien de actie beheerder een stichting of bedrijf is dient het adres op dit adres ingeschreven te zijn.

2.6 Actie beheerder is zelf verantwoordelijk voor een veilig wachtwoord.

2.7 De teksten en afbeeldingen zijn openbaar en media moet copyright vrij zijn.

2.8 Per persoon of stichting mag er 1 account aangemaakt worden.

2.9 Actie beheerder heeft een Nederlandse bankrekening op zijn/haar naam.

2.10 Het account moet op naam van de actie beheerder staan.

2.11 Actie beheerder zal alles naar waarheid invullen, waaronder alle gegevens en teksten.

2.12 Een actie aanmaken op basis van onwaarheden of niet verifieerbare informatie is niet toegestaan.

2.13 Een actie mag niet oproepen tot geweld, discriminatie, haat of andere strafbare feiten.

2.14 Actie beheerder zal de tegoeden donaties alleen gebruiken voor het opgegeven doel.

2.15 DoneerDoel is gerechtigd om zonder reden accounts en acties te blokkeren of in zijn geheel te verwijderen.

2.16 Actie beheerder geeft het platform toestemming om alle geplaatste media en teksten te gebruiken voor marketing acties en analyse doeleinden.

2.17 Actie beheerder dient altijd mee te werken aan verificaties of controles van de betaalprovider om uitbetaald te kunnen worden.

2.18 DoneerDoel biedt een doorlopende dienst aan (ontvangen van donaties) die met instemming (voorwaarden) van de actie beheerder direct geleverd zal worden, waardoor er niet na 14 dagen pas gestart kan worden. De actie beheerder kan direct donaties ontvangen wanneer een actie is aangemaakt. De actie beheerder betaald alleen per ontvangen donatie wat ingehouden zal worden door de betaalprovider. Consumenten hebben het recht om gebruik te maken van het wettelijk herroepingsrecht, de kosten zullen naar ratio verrekend worden. Dit betekend dat de in rekening gebrachte kosten tijdens de 14 dagen bedenktermijn niet teruggestort kunnen worden.

3 – Donaties

3.1 Donateur kan zonder account doneren aan een actie beheerder.

3.2 Donateur is 18 jaar of ouder of heeft schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers.

3.3 Donaties zijn op het platform openbaar zichtbaar, de opgegeven naam kan verborgen worden.

3.4 Donaties zijn altijd onherroepelijk en kunnen niet op verzoek teruggestort worden.

3.5 Donaties verlopen via de betaalprovider waar de kosten van het platform direct gescheiden worden (split payments). De donatie exclusief de kosten zullen toegevoegd worden aan het openstaande saldo.

3.6 Actie beheerder is zelf verantwoordelijk voor belastingen of kosten die betaald moeten worden over de gelden die hij/zij via het platform ontvangt.

3.7 Donaties zijn inzichtelijk voor de actie beheerder indien er ingelogd is op het platform.

3.8 Indien een donatie niet uitbetaald kan worden door de betaalprovider in verband met fraude (alleen bij openstaand saldo) of niet voldaan wordt aan de gestelde verificatie eisen van de betaalprovider kan de donatie retour gestort worden. De kosten zijn hierop van toepassing plus een extra vergoeding van EUR 0,50 ex. BTW per donatie.

4 – Saldo actie beheerder

4.1 De donaties aan een actie behoren toe aan het openstaande saldo van de actie beheerders zijn account.

4.2 Het openstaande saldo is alle donaties (gelden) met aftrek van de kosten.

4.3 Indien alle verificaties voldaan zijn zal het beschikbare saldo elke week uitbetaald worden.

4.4 Het platform is gerechtigd om tegoeden vast te houden indien;

  • Bezoekers (meerdere) fraude meldingen ingediend hebben.
  • Fraude meldingen van de bank afkomstig zijn.
  • Actie of het account is in strijd met de gestelde voorwaarden van lid 2.

Indien de situatie binnen 5 maanden niet opgelost is zullen de donaties retour geboekt worden, rekening houdend met lid 3.8.

5 – Plichten en rechten DoneerDoel.nl

5.1 Acties aangemaakt door actie beheerders zijn op eigen initiatief aangemaakt. Het platform is echter wel gerechtigd om eventueel betrokken te zijn bij de fondsenwerving door de acties op social media of andere platformen te promoten.

5.2 DoneerDoel.nl doet zijn best om artikel 2 van de algemene voorwaarden gericht aan actie beheerders te controleren, maar kan dat niet garanderen. Het platform is daarom niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending door de actie beheerders. De actie beheerder vrijwaart het platform voor aanspraken van derden waaronder donateurs. Hieronder vallen ook copyright schendingen die volledig toebehoren aan de actie beheerders.

5.3 DoneerDoel.nl kan zonder opgaaf van reden accounts en acties (tijdelijk)blokkeren of verwijderen.

5.4 Het platform doet er alles aan om de website altijd bereikbaar te hebben en naar behoren te laten functioneren. Het kan echter voorkomen dat de website (tijdelijk) niet of slecht functioneert. DoneerDoel.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding, de actie beheerder vrijwaart het platform hier volledig in.

5.5 DoneerDoel.nl hecht veel waarde aan de veiligheid van het platform om toegang tot onbevoegden te voorkomen. Actie beheerders vrijwaarden het platform volledig indien dit door handelen of nalaten van de actie beheerder is voorgevallen.

5.6 DoneerDoel is gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen. Indien de actie beheerder hier niet mee eens is blijven de voorgaande algemene voorwaarden van toepassing. Echter mag DoneerDoel.nl bij weigering er ook voor kiezen om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

6 – Aansprakelijkheid

6.1 DoneerDoel.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door systemen van derden. Denk hierbij onder andere de betaalprovider en externe betalingssystemen.

6.2 Indien aansprakelijkheid door bewuste actie of roekeloosheid toegekend wordt aan het platform is de maximale vergoeding de kosten die de afgelopen maand bij de actie beheerder in rekening gebracht zijn.

6.3 Het platform is niet aansprakelijk voor schade in situaties waarbij de actie beheerder de algemene voorwaarden geschonden heeft.

7 - Rechtsgang

7.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de diensten van het platform. Eventuele zaken die voorgelegd worden aan de rechtbank dienen te geschieden bij de dichtstbijzijnde locatie van het platform (Utrecht), tenzij het recht dit anders voorschrijft.

Als laatst aangepast op 13-02-2019.

Zelf een actie starten?

Dat is mogelijk en je start al binnen enkele minuten waardoor je een eigen pagina krijg. Je betaalt bij ons alleen een kleine commissie per donatie. Ontvang je geen donaties dan kost een actie je ook helemaal niks!