Privacy Policy

U kunt dit privacy policy document ook downloaden en lezen als PDF bestand.

Webdiensten24, gevestigd aan Laan v Vollenhove 973, 3706 EG te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.petitie24.nl Laan v Vollenhove 973, 3706 EG te Zeist 030-8792107

N. Wilkens is de Functionaris Gegevensbescherming van Webdiensten24 Hij/zij is te bereiken via mail@webdiensten24.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Webdiensten24 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Op de website Petitie24 verwerken wij de onderstaande gegevens:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- E-mailadres

- IP-adres

 

Op de website DoneerDoel.nl verwerken wij de onderstaande gegevens.

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Petitie24.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@webdiensten24.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op DoneerDoel.nl zijn wij wegens financiële regels, opgesteld door o.a de betaalprovider in sommige gevallen verplicht de identiteit van de actie beheerder te verifiëren. Bij beheerder, zowel particulieren als organisaties die meer dan 2500,- euro per jaar uitbetaald worden vragen wij ter identificatie een kopie ID kaart.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Petitie24.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmaken voor een account

- Het ondertekenen van een petitie

- Het uitprinten/exporteren van de handtekeningen door de petitie beheerder om deze in te dienen

 

DoneerDoel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmaken van een account

- Om te doneren aan een donatie crowdfund actie

- Het inzien van de donateurs door een donatie crowdfund beheerder (naam, bedrag en bericht)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Webdiensten24 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webdiensten24) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webdiensten24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

Petitie24.nl

- Gegevens voor het aanmaken van een account worden bewaard zolang de petitie online staat, deze kan door de gebruiker te allen tijde verwijderd worden. Omdat wij lastig kunnen inschatten wanneer de petitie starter geen gebruik meer van onze diensten wilt maken hebben wij een maximaal termijn van 5 jaar. Na max. 5 jaar worden de gegevens geanonimiseerd, en dus bijvoorbeeld vervangen voor “verwijderde gebruiker”.

 

- Gegevens van een (digitale) handtekening bewaren wij maximaal 1 jaar, deze gegevens worden eerder verwijderd wanneer de petitie beëdigd is, dan zullen deze gegevens na maximaal 1 maand verwijderd worden.

 

DoneerDoel.nl

- Gegevens worden voor langere duur bewaard, omdat deze gegevens voor administratie vereist zijn dienen deze in te zien zijn voor de belastingdienst voor een eventuele controle voor een duur van 7 jaar. Hierdoor hebben wij een maximaal bewaartermijn van 7 jaar. Na max. 7 jaar worden de gegevens geanonimiseerd, en dus bijvoorbeeld vervangen voor “verwijderde gebruiker”.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Webdiensten24 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of verwachting van de gebruiker.

Op Detitie24.nl worden de gegevens gedeeld met de beheerder van de petitie, waar de gegevens (handtekening) ingevuld en verzonden worden. De gebruiker snapt dat deze gegevens voor het inleveren van de petitie noodzakelijk zijn, waardoor deze met de petitie beheerder gedeeld worden.

Op DoneerDoel.nl worden de gegevens (indien u niet kiest voor anoniem doneren) gedeeld met de actie starter. Deze kan dan de namen, bedragen en berichten zien die ingevuld worden bij het doneren aan een actie.

Alle starters zowel van een petitie op petitie24.nl als een donatie crowdfunding op DoneerDoel.nl gaan akkoord met de algemene voorwaarden inclusief een bewerkersovereenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Webdiensten24 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Webdiensten24 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies die zowel op DoneerDoel.nl als Petitie24.nl geplaatst worden:

 

Plaatser: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Aanvulling: Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst, tevens hebben wij aangegeven deze gegevens niet gedeeld mogen worden.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookies die alleen op petitie24 geplaatst worden:

Plaatser: Google Adsense / Double Click

Functie: Cookies die gebruikt worden bij het plaatsen van advertenties.

Aanvulling: Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 

Plaatser: Justpremium

Functie: Cookies die gebruikt worden bij het plaatsen van advertenties.

Aanvulling: Met Justpremium hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 

Extra informatie privacy google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Extra informatie privacy justpremium: http://justpremium.com/privacy-policy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webdiensten24 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@webdiensten24.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Webdiensten24 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webdiensten24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@webdiensten24.nl.

Webdiensten24 heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Delen?

Gebruik de buttons om deze pagine te delen.